Janne Honkonen | CEO, Founder

Janne Honkonen | CEO, Founder

Liiketoiminnan kehittäjä ja innovaattori, jolla on yli 20 vuoden kokemus tiedolla johtamisesta

Janne on sijaintiitiedon hyödyntämisen ammattilainen, jolla on vahvaa näyttöä liiketoiminnan kehittämisestä ja vaativien muutoshankkeiden läpiviennistä eri kokoisissa organisaatioissa.

Janne on toiminut erilaisissa rooleissa useiden eri toimialojen parissa. Liiketoimintahaasteiden lisäksi hän ymmärtää ICT-ratkaisujen ja arkkitehtuurien luomat mahdollisuudet kilpailukyvyn kehittämisessä. Konsulttina Janne lähestyy asioita strategisen ajattelun ja kokonaiskuvan kautta eikä takerru epäoleellisiin yksityiskohtiin.

Jannelle henkilökohtaisesti tärkeitä asioita ovat erinomainen henkilöstö- ja asiakaskokemus sekä verkostomainen toimintatapa. Hänelle on luontaista asettaa tavoitteet korkealle ja pyrkiä niitä kohti päämäärätietoisesti, jatkuvan kehittämisen keinoin.

Recent posts

Advian leads the way in Additive Manufacturing post-processing automation - participates in the €3.9 million AMAze projectSolutionRightAngleIcon

The ROI of Edge AI in industrial productionSolutionRightAngleIcon

Subscribe to blog

Recipes of unfair competitive advantage for modern BI-leaders.

Subscribe to our blog and get the latest posts directly into your inbox