Advian EdgeAI

Vie reunalaskenta ja tekoäly lähelle tuotantoa - sinne, missä data kerätään

Automatisoi ja optimoi tuotanto- ja valmistusprosesseja reaaliaikaisten ennusteiden ja havaintojen avulla

Advian EdgeAI on suunniteltu ympäristöihin, joissa reuna-analytiikalta vaaditaan suorityskykyäreaaliaikaisuutta, turvallisuutta sekä liittämistä eri sensoreihin tai tuotantolinjoihin. EdgeAI on modulaarinen ratkaisutuote, joka sovitetaan aina sovelluskohteen tarpeisiin ja se on laajennettavissa helposti lisäominaisuuksilla. 

Advian EdgeAI on suunniteltu siten, että se mukautuu kätevästi erilaisiin tuotantoympäristöihin ja käyttövaatimuksiinNäin liiketoiminta-arvoa luodaan kehittämällä nykyisiä prosesseja – teknologia soveltuu käyttötarpeeseen eikä päinvastoin. Modulaarisuus mahdollistaa olemassaolevien koneoppimismallien ja algoritmien jatkokehittämisen, sekä tarpeen mukaan ratkaisun laajentamisen kokonaan uusilla ominaisuuksilla.  

Integraatio

Integraatiot tuotantoprosesseihin ja järjestelmiin

Datan keruu

Datan keruu eri lähteistä sensoreilla ja kameroilla

Arvoa liiketoimintaan

Havainnoista liiketoiminta-arvoa koneoppimisen ja datafuusion avulla

Miksi Edge AI on tärkeää?

Kilpailukyky tarkoittaa muutakin kuin kustannustehokkuutta - tarvitaan jatkuvaa kehittämistä ja innovaatioita lisäarvoa luovan muutoksen saavuttamiseksi.

Hyödyntämällä uusia teknologioita, kuten konenäköä, nykyisten prosessien parantaminen ja kehittäminen mahdollistavat paremman kilpailukyvyn markkinoillaModernit ja automatisoidut dataan ja tekoälyyn pohjautuvat ratkaisut mahdollistavat muutoksen operatiivisessa toiminnassa nopeammin, tehokkaammin ja aiempaa paremmalla tarkkuudella.  

Miten liikkeelle?

Määritä tavoite

Määritä tavoite

Pilottiprojektin suunnittelu ja tavoitteet liiketoiminnan ehdoilla. Suunnittelemme ja kartoitamme ratkaisuvaatimukset, kehitystarpeet, asennuksen ja sovittamisen tuotantoympäristöösi. Lisäksi teemme teknisen validoinnin.

Hyödynnä opit

Hyödynnä opit

Ratkaisun koekäyttö oikeassa tuotantoympäristössä antaa erittäin tärkeitä oppeja jatkoon. Tarvittavat muutokset tehdään pilottivaiheesta saatujen oppien ja löydösten perusteella. Arvioimme ratkaisun tuottaman liiketoimintahyödyn sekä suunnittelemme tiekartan jatkokehitykselle.

Skaalaa ja luo arvoa

Skaalaa ja luo arvoa

Vasta ratkaisun siirto tuotantokäyttöön alkaa tuottamaan arvoa. Tämän lisäksi jatkokehittäminen tai oppien hyödyntäminen seuraavissa käyttötapauksissa mahdollistaa lisäarvon luomisen. Tarjoamme sinulle tarvittavan koulutuksen ja tuen, jotta saat ratkaisusta mahdollisimman paljon hyötyä.

Smart Factory - tehosta tuotantoa EdgeAI:n avulla

Lataa ilmainen oppaamme, josta selviää mm. miksi Industry 4.0 ja tekoäly ovat avainasemassa teollisuusyritysten selviytymisessä markkinoilla, miten Edge AI mullistaa laaduntarkkailun tehostamalla virheiden havainnointitarkkuutta ja vähentämällä kustannuksia, sekä kuinka pääset alkuun jo tänään.

Haluatko kuulla lisää?

Varaa tästä puolen tunnin keskustelu asiantuntijamme kanssa. 👇