Tiedolla johtaminen energia-alalla

Edellisen blogimme julkaisun aikaan COVID-19 oli vasta uhka, jonka realisoitumisesta esitettiin monenlaisia arvioita. Pandemian kokonaisvaikutuksia terveydelle, taloudelle ja yhteiskunnalle on edelleen hyvin vaikea arvioida. Keskusteltaessa V, U ja L -tyyppisistä talouden elpymismalleista aletaan kuitenkin jo ymmärtää, että on erittäin monta tapaa kirjoittaa V tai U.

Meille jalostetun analytiikan talossa työskenteleville koronakriisi on tarjonnut paljon ajateltavaa. Suorat vaikutukset eri toimialoille vaihtelevat suuresti ja epäsuorat vaikutukset taas näkyvät viiveellä. Myöskään energia-ala ei jää immuuniksi koronan vaikutuksille, erityisesti kun puhutaan epäsuorista vaikutuksista.

💡 Mahdollinen taloustaantuma voimistaa entisestään jo meneillään olevaa markkinamurrosta.

Lamassa hinta ratkaisee - vai ratkaiseeko?

Leipälajimme on kilpailuetua tuovan tiedon tuominen päätöksenteon tueksi. Asia onkin nyt erittäin ajankohtainen. Koronakriisin suorat ja välilliset vaikutukset energia-alalle ovat vasta aluillaan. Tottakai energia-alaa on vaikea niputtaa yhdeksi kokonaisuudeksi, mutta kuluttajanäkökulmasta tyypillinen loppupäätelmä on ”lamassa hinta ratkaisee”. Yksityisasiakkaiden segmentissä tämä saattaa olla yleisin palveluiden ja tuotteiden hankintaperuste juuri nyt.

Markkinat eivät ole kuitenkaan ihan näin yksioikoiset.

solar-power-utilities-advian-2

Jos päätät itse selvitä muutoksesta voittajana, antaa se mahdollisuuden tehdä oikeita asioita tehokkaammin, nopeammin ja oikeissa paikoissa. Tässä kohdin kuvaan astuvat tiedolla johtaminen ja analytiikka. 

Nyt on entistä kirkkaampi tilaisuus:

  1. Tehdä yhä parempia tietoon perustuvia päätöksiä ja ennusteita: tämä onnistuu, kun edistynyt analytiikka otetaan kiinteäksi osaksi liiketoimintaprosesseja sekä päätöksenteko automatisoidaan mahdollisimman pitkälle, omat tarpeet huomioon ottaen. 
  2. Löytää yrityksellesi parhaat markkina-alueet, mahdollisuuksineen ja rajoituksineen: miten maksimoida datavetoisen liiketoiminnan hyödyt? Mikä on tämän hetken tiedolla johtamisen kypsyystaso, ja minne haluamme päästä? 
  3. Investoida fiksusti uusiin teknologioihin tiedolla johtamisessa: modernien tietovarastojen ja analytiikka-alustojen avulla saat datastasi parhaan hyödyn irti. Investoinneissa kannattaa huomioida, että ratkaisu pystyy vastaamaan ketterästi liiketoiminnan muutoksiin. 

New call-to-action

Kuinka sitten tehdä parempia, tarkkaan tietoon perustuvia päätöksiä?

Moderni tiedolla johtaminen on skenaarioiden pohjalta toimimista ja ennakointia, ei jo toteutuneen katselua peruutuspeilistä. Ensin muodostetaan kuva nykytilanteesta ja vasta tämän jälkeen voidaan tehdä vaikeampia ennakoivia päätöksiä liiketoiminnassa. Nykytilanteessa päätöksenteon ajantasaisuus korostuu: missä olemme juuri nyt, ovatko tavoitteemme muuttuneet, mitkä ovat prioriteetit ja mihin haluamme mennä?

Tiedolla johtaminen on koko organisaation tapa toimia. Tämä kulttuuri ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki päätöksenteko keskitetään Data Scientistien keskuskomiteaan sprinttiboardien ääreen.

Tiedolla johtamisen kokonaisuudessa palvellaan prosesseja niiden omista lähtökohdista. Se on tiedon tuomista pieniin ja suuriin päätöksiin, takaisinkytkentää prosesseihin oikealla tavalla ja jatkuvaa parantamista.

Analytiikka, jos jokin, täytyy sovittaa palvelemaan yrityksen tavoitteita täydellisesti (huomioitavaa on kuitenkin, että valmisohjelmistojen kanssa voidaan tehdä myönnytyksiä, jos tehostamisen kustannukset nousevat liian korkeiksi).

En tietenkään väitä, että voisimme etukäteen luetella juuri sinun yrityksesi kaipaamat analyysit valmiiksi – paljon toteustuskelpoisia ideoita meillä toki on. 😊

Mitkä ovat tärkeitä kehityskohteita tiedolla johtamisessa erityisesti energia-alalla?

Useissa eri tiedolla johtamisen sekä analytiikan kehityshankkeissa mukana olleena uskallan jo väittää, minne paukut kannattaa keskittää. Seuraavat asiat kannattaa ehdottomasti nostaa kehityslistalle, elleivät ne siellä jo ole:

  • Sijaintitiedon ja ulkoisen datan hyödyntäminen osana tiedolla johtamista – niin verkkojen hallinnan kuin myynnin ja markkinoinnin kohdentamisen puolella
  • Asiakasryhmien joustava segmentointi muuttuvassa markkinatilanteessa
  • Uusien energiaratkaisuiden potentiaalin tunnistaminen
  • Tiedolla johtamisen tietokarttojen luominen yli markkinoiden murrostilanteiden (Datahub, yrityskaupat, palveluyhteistyö jne.)

energia-ala-data-strategia-1-2

Miten markkinointi ja palvelutarjooma kannattaa kohdentaa?

Asiakassegmentit muuttuvat, kiinnostuksen kohteet vaihtuvat ja tarpeita syntyy uudenlaisille ratkaisuille. Jotta kaikesta tästä saataisiin kokonaiskuva, tarvitaan tietoa asiakas- ja maksukäyttäytymisestä, energiankulutuksesta ja kustannuksista - mutta myös skenaarioita, ennusteita ja arvioita mahdollisista uusista kiinnostuksen kohteista sekä mittareita kuluttajasentimentin muutokselle.

Energia- ja palveluyhtiölle on yhä tärkeämpää tietää, ketä kannattaa tavoitella ja millä asialla. Nykyisessä tilanteessa myös ajantasaisuus on tärkeää: pitäisikö viestinnässä korostaa uusia energiapalveluita vai lisätä maksuaikaa tarvittaessa?

Varmaa on, että nykyinen poikkeustila ei jatku loputtomiin.

On hyvä varautua nopeisiin muutoksiin kuluttajakentässä ja energian kulutuksessa. Oman organisaatiosi markkinointia ja brändiä rakentavat ammattilaiset tietävät suuren kuvan. Tiedolla johtamisen analytiikan tehtävä taas on auttaa vahvistamaan tai kumoamaan oletuksia. Toimivan analytiikan pitäisi huomioida niin ulkoiset tietolähteet kuin asiakastiedon sekä energiapalvelujen potentiaali eri puolilla valittuja markkina-alueita.

📽️ Katso videolta, millaisten bisneshaasteiden selättämisessä ennakoivasta analytiikasta voi olla apua.

 

Kuinka tehostaa toimintaa uusilla teknologioilla?

Tiedolla johtamisen avulla voit pureutua tarkemmin omiin asiakkaisiisi, kytkeä tiedon takaisin liiketoimintaprosesseihin ja saavuttaa näin parempia tuloksia. Esimerkkinä toimii vaikkapa se, miten asiakkuuksia ja lisämyyntiä priorisoidaan ja kuinka asiakaspalvelun ja muiden prosessien toimintaa nopeutetaan.

Kustannukset eivät pitkällä aikavälillä saa kuitenkaan ylittää hyötyjä. Usein kustannuksia alkaa nimittäin kertyä vanhojen alustojen räätälöintitarpeista ja yhteensovittamisesta. Vaikka uudet ja uus-vanhat energia-alan yritykset ovatkin muuttaneet toimintatapojaan yhä virtaviivaisemmiksi, alan todelliset disruptoijat rakentavat toimintansa täysin uudestaan, ilman riippuvuuksia.

Kun unohdetaan vanhat lainalaisuudet, voidaan siirtyä saman tien uusiin teknologioihin ja poimia rusinat pullasta!

Liiketoiminnallisesti tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi energiamarkkinoille tuloa puhtaasti applikaatiomaailman kautta, priorisoiden käyttäjäkokemusta ja verkostoja hyödyntäen. Tällöin datan strateginen hallinta ja Data Platform -ratkaisujen suunnittelu ovat keskeisessä osassa.

💡 Tulevaisuuden disruptoijat voivat olla teknologiajättejä, startupeja tai vanhoja yhtiöitä, jotka muuttavat suuntaansa nyt.

Jos teknologiavalintoja ei seurata tai tiekarttaa luoda ajoissa, sopeuttamisen hinta voi nousta lopulta todella kovaksi. Tästä syystä nykytilanne antaa otollisen mahdollisuuden tarkastella myös valittuja teknologioita uusin silmin.

advian-tiedolla-johtaminen-opas_A

 

Kiinnostaako tiedolla johtamisen kehittäminen? Varaa ilmainen puolituntinen asiantuntijamme kalenterista 👇

Suunnittelemme tiedolla johtamisen tiekarttasi huomioiden myös
uudet teknologiset mahdollisuudet. Meiltä löydät:

Strategisen tason konsultointia teknologioiden valintaan

Pilviarkkitehtuurit: data-alustat ja analytiikkaratkaisut

Reaaliaikaisen analytiikan ratkaisut

Direct Data -ratkaisut ja uudet tietolähteet 

 

Fingrid reference-2

Tutustu palveluihimme energia-alalla

Pysy kehityksen aallonharjalla – paranna verkkosi suorituskykyä

Tutustu palveluihimme energia-alalla

 

 

 

Avainsanat: Analytiikka, Tiedolla johtaminen, Edistynyt analytiikka, Energia ja vesi

TILAA TUOREET ARTIKKELIT

Opi rakentamaan epäreilua kilpailuetua tiedolla johtamisella ja sijaintitiedolla.

Uudet blogiartikkelit sähköpostiisi heti julkaisupäivänä:

Ratkaisut

Valikoituja näytteitä tiedoistamme ja taidoistamme