Skip to main content

Miksi IT/OT-konvergenssi?

IT/OT-konvergenssi mahdollistaa reaaliaikaisen datavirran, tehokkaan päätöksenteon ja saumattoman tuotannon.

Tietotekniikan (IT) ja operatiivisen teknologian (OT) yhdistyminen tarjoaa mahdollisuuden tehostaa tuotannon suorituskykyä, mahdollistaen saumattoman toiminnan ja uusia kehityskohteita.

Valmistava teollisuus on pitkään pitänyt IT- ja OT-järjestelmät syvällä omissa siiloissaan. IT-järjestelmät käsittelevät pääasiassa yritystason tietoa ja viestintää, kun taas OT-järjestelmät hallitsevat operatiivisia prosesseja tehtaan lattialla.

Digitalisaation, automaation, industry 4.0. ja teollisen IoT:n siivittämänä, IT:n ja OT:n yhdistymisestä on tullut väistämätöntä. IT/OT-konvergenssi on edellytys tuotannon optimoimiselle, tuottavuuden parantamiselle ja datalähtöisen päätöksenteon mahdollistamiselle.

💡 Tällä sivulla avaamme IT/OT-konvergenssin käsitettä, sen etuja, haasteita ja tietä onnistuneeseen toteutukseen.

Mikä on IT ja OT?

IT käsittää tietojärjestelmien, liiketoimintaprosessien, verkkojen ja ohjelmistosovellusten hallinnan sekä yritysresurssien suunnittelun (ERP).

OT sisältää operatiivisten prosessien, teollisuuden ohjausjärjestelmien ja fyysisten laitteiden reaaliaikaisen valvonnan sekä teollisten prosessien automatisoinnin, kuten kokoonpanolinjat, robotiikka, ohjaus- ja tietojenkeruujärjestelmät (SCADA).

Teknologian ja digitaalisaation kehittyessä on näiden kahden yhdistyminen entistä tärkeämpää.

ITOT-konvergenssi yhteenveto

Mikä on IT/OT-konvergenssi

IT/OT-konvergenssi viittaa IT- ja OT-järjestelmien integrointiin ja harmonisointiin, mahdollistaen automatisoidun ja reaaliaikaisen datavirran, analyysin ja päätöksenteon. Se mahdollistaa operatiivisten prosessien tuottaman datan tehokkaan hyödyntämisen. Yhdistämällä IT:n ja OT:n valmistavan teollisuuden toimijat voivat saavuttaa kokonaisvaltaisen näkymän tuotantoonsa ja optimoida ja automatisoida prosessinsa sen mukaisesti.

ITOT-konvergenssi

Mitkä ovat IT/OT-konvergenssin hyödyt?

Parempi suorituskyky: IT- ja OT-järjestelmien integroiminen auttaa murtamaan datasiiloja ja virtaviivaistamaan prosesseja. Reaaliaikainen data mahdollistaa automaattisen laadunvarmistuksen, tuotannon optimoinnin ja ennakoivan huollon.

Datalähtöistä päätöksentekoa: IT/OT-konvergenssi antaa valmistajille kattavat näkymät sekä operatiivisiin että liiketoimintatietoihin. Datalähtöinen päätöksenteko tukee strategista suunnittelua.

Saumaton yhteydenpito: IT:n ja OT:n yhdistyminen edistää koko organisaation yhteistyötä. Tämä myös helpottaa nousevien teknologioiden, kuten Edge AI:n, käyttöönottoa.

ITOT-konvergenssi hyödyt

Käytännön esimerkkejä IT/OT-konvergenssista

Innovatiivinen esimerkki IT/OT-konvergenssista on älytehtaat eli Smart Factory.

Älykkäissä tehtaissa käytetään Edge AI:ta, mikä tarkoittaa tekoälyn hyödyntämistä mahdollisimman lähellä datan lähdettä, joko suoraan laitteessa tai lähellä laitetta sijaitsevassa palvelimessa.

Smart Factory edellyttää IT:n ja OT:n saumattoman integroinnin ja harmonisoinnin.

Esimerkki 1: Automaattinen laadunvarmistus

Hyödyntämällä sensoreita sekä konenäköä ja -oppimista saat reaaliaikaisen kokonaiskuvan tuotannostasi. Näin voit löytää viat ja poikkeamat tuotteista automaattisesti sekä löytää laatupoikkeamien perimmäiset syyt.

Esimerkki 2: Tuotannon optimointi

Kerää ja yhdistä dataa tuotantolinjoilta. Paljasta pullonkauloja tuotanto-prosessissa, optimoi raaka-aineiden käyttöä ja paranna tuotannon ennustettavuutta.

Esimerkki 3: Ennakoiva huolto

IoT-anturit ja tekoälypohjaiset ennustavan analytiikan menetelmät voivat tunnistaa milloin komponentit ovat lähellä rikkoutua. Ennakoivan huollon avulla laitteita voidaan korjata ja korvata mahdollisimman pienellä tuottavuuden menetyksellä.

 

ebook-cta-banner-smart-factory

 

Mitkä ovat onnistuneen IT/OT-konvergenssin yleisimmät haasteet?

Vaikka IT/OT-konvergenssi tuo mukanaan runsaasti etuja asettaa se myös tiettyjä haasteita, jotka valmistajien on ratkaistava onnistuneen toteutuksen varmistamiseksi.

Kulttuurierot

IT- ja OT-yksiköillä on usein erilaiset prioriteetit, tavoitteet ja taidot. Kulttuurisen kuilun kaventamien ja yhteistyön edistäminen näiden kahden yksikön välillä voi olla monimutkaista.

Vanhat järjestelmät

Monilla organisaatioilla löytyy OT puolen järjestelmiä, jotka eivät ole yhteensopivia nykyaikaisen IT-infrastruktuurin kanssa. Näiden järjestelmien integroiminen vaatii huolellista suunnittelua, päivittämistä ja modernisointia.

Datan integrointi

IT- ja OT-järjestelmien datan integrointi edellyttää standardointia ja harmonisointia, tietomalleja ja turvallisia tietojen integrointialustoja. Datan tarkkuuden, eheyden ja yhdenmukaisuuden varmistaminen voi olla haaste.

Kyberturvallisuusriskit

Lisääntyneen automaation ja tiedonvaihdon myötä kyberuhkien riski moninkertaistuu. Valmistajien tulisi toteuttaa vahvoja turvatoimia, mukaan lukien verkon segmentointia, pääsyoikeuksien hallintaa ja säännölliset turvallisuusarvioinnit.

Kuinka päästä alkuun IT/OT-konvergenssissa?

Mietitkö vielä, mitä liiketoimintasi voi saavuttaa yhdistämällä IT:n ja OT:n?

Autamme sinua matkallasi kohti IT/OT-konvergenssia. Olitpa matkasi alkumetreillä tai jo pitkällä IT:n ja OT:n integroinnissa, me autamme sinua pääsemään maaliin asti.

Jos haluat tietää lisää, täytä yhteydenottolomake tai varaa suoraan maksuton 30 minuutin tapaaminen kanssamme.

Ota yhteyttä