Skip to main content

Smart Grid

Smart Grid mahdollistaa energia-alan merkittävimmät kehitysloikat digitalisaation, energiatehokkuuden ja kestävyyden saralla.

Paranna verkon suorituskykyä

Smart Grid -ratkaisumme

Energiantuotannon optimointi

Havaitse toistuvia kaavoja ja poikkeamia, ennusta tulevia trendejä ja löydä uusia optimointistrategioita. Data ja edistynyt analytiikka auttavat sinua parantamaan tuotannon tehokkuutta ja samalla vähentämään kustannuksia ja ympäristövaikutuksia.

Nopea kaupankäynti

Reagoi salamannopeasti markkinamuutoksiin tekoälyn avulla. Reaaliaikainen ja tekoälypohjainen analytiikka mahdollistavat tarkan kannattavuuden seurannan sekä portfolio- että omaisuustasolla ja päivänsisäisen kaupan automatisoinnin.

Verkon suunnittelu & optimointi

Suunnittele ja optimoi verkko kustannustehokkaasti uudenlaiselle ja pienimuotoiselle tuotannolle sopivaksi. Sijaintianalytiikka ja ulkoinen data tuovat riittävän määrän laadukasta ja luotettavaa tietoa suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Verkon kestävyys

Paranna verkkojen kestävyyttä ja luotettavuutta tekoälyn avulla. Koneoppimispohjaisen ennakoivan kunnossapidon avulla havaitset vikoja ennen kuin ne ehtivät tapahtua, optimoit kunnossapitosuunnitelmia ja reagoit nopeasti häiriötilanteisiin.

Jonne Hirvonen

Jonne Hirvonen

Sales Lead,
Energy & Utilities

Ota minuun yhteyttä!

Kysyvä ei tieltä eksy. Oli asiasi mittakaava mikä hyvänsä, juttelen mielelläni kanssasi.

Voit varata tapaamisen kalenteristani, ottaa minuun yhteyttä puhelimitse +358 50 487 1572 tai lähettää sähköpostia jonne.hirvonen@advian.fi. 

Energiantuotannon optimointi

– tehokkaampi tuotanto pienemmillä ympäristövaikutuksilla

Vastaa kasvavaan kysyntään parantamalla tuotantosi suorituskykyä
Korkealaatuisten ja edullisten energiapalveluiden kysyntä kasvaa vauhdilla. Energiantuottajat voivat optimoida monimutkaista  kysyntä-tuotantojärjestelmää tekemällä tuotannosta, varastoinnista ja jakelusta ennustettavampaa, luotettavampaa ja tehokkaampaa.
 

/ Kerää dataa, ennusta ja optimoi

Optimoi tuotantoa ja tuotantolaitoksen toimintaa reaaliajassa. Edistyneet teknologiat mahdollistavat eri skenaarioiden mallinnuksen ja niiden avulla optimaalisten toimintastrategioiden suosittelemisen. Lopputuloksena pystyt parantamaan tuotannon tehokkuutta ja samalla vähentämään kustannuksia ja ympäristövaikutuksia.

Data on olennainen tekijä energiatuotannon kattavan kuvan hahmottamisessa ja kulutustrendien ymmärtämisessä. Siksi sitä kerätäänkin monista erilaisista lähteistä, mukaan lukien ulkoisista lähteistä, sensoreista, SCADA-järjestelmistä ja dokumentointijärjestelmistä.

Voit havaita toistuvia kaavoja ja poikkeamia, ennustaa tulevia trendejä ja ehdotta uusia optimointistrategioita.

Optimoidun energiantuotannon hyödyt

icon-arrow

Lisää tuotannon tarkkuutta käyttämällä tarkempia ja reaaliaikaisia ​​energiantuotantoennusteita

icon-arrow

Optimointi parantaa tuotannon, varastoinnin ja jakelun kestävyyttä

icon-arrow

Vähennä kustannuksia löytämällä tuotannon ja prosessien heikkoja kohtia

Nopea kaupankäynti

– paranna kaupankäynnin suorituskykyä

Tekoäly auttaa sinua reagoimaan salamannopeasti markkinamuutoksiin

Me emme piiloudu tekoälyhypetyksen taakse, vaan tuomme konkreettisia edistyneen analytiikan ratkaisuja kaikennäköisiin omaisuusportfolioihin. Tekoäly tuo lukuisia mahdollisuuksia automatisoida kaupankäyntiä esimerkiksi päivänsisäisillä markkinoilla ja löytää räätälöityjä ratkaisuja ja parannuskohteita.

Energiamarkkinoiden nopeat käänteet vaativat reaaliaikaisia, tarkkoja ja luotettavia seurantatietoja. Dataa omaisuustason lähteistä ja fyysisiltä markkinoilta voidaan hyödyntää nopeasti muuttuvissa tilanteissa navigoimiseen:

  • Taloudellinen näkökulma
  • Suhteellinen suorituskyky markkinoihin nähden
  • Asiakaskustannukset
  • Operatiivinen tehokkuus

/ Reaaliaikaista analytiikkaa ja optimaalisia suosituksia
 

Tekoäly mahdollistaa omaisuuden hallinnan suunnittelun ja optimoinnin, sekä operatiivisen toiminnan ja talousjärjestelmien saumattoman integroinnin.

Edistyneen analytiikan ratkaisut, jotka pohjautuvat tekoälyyn, soveltuvat useampaan kaupankäynnin suorituskyvyn parantamisen käyttökohteisiin. Esimerkiksi portfolion suojaamisen seuranta-analytiikkaan, omaisuustason suorituskyvyn ja kannattavuuden seurantaan sekä kaupankäynnin suorituskyvyn vertailevaan analyysiin markkinoihin nähden.

Tekoälypohjaisen kaupankäynnin hyödyt

icon-arrow

Kasvata tuloja 15 minuutin eli "varttitaseen" markkinoilla

icon-arrow

Saat parempaa palautetta valituista suojaus- ja ennustemalleista

icon-arrow

Saat tarkemman käsityksen portfoliosi heikosti suoriutuvista omaisuuksista

icon-arrow

Reagoi nopeammin markkinamuutoksiin

Verkon suunnittelu & optimointi

– optimaaliset sijainnit tasapainottavat verkkoa

Optimoitu verkko tarkalla ja monilähteisellä datalla

Jakeluverkkoon liitetyn hajautetun pientuotannon määrä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Rakentaminen, materiaalit ja polttoaineet ovat kallistuneet. Kuluttajat kipuilevat nousevien hintojen pyörteissä ja sähkömarkkinalaki vaatii yhtiöitä raportoimaan kehitystoimenpiteiden kustannustehokkuudesta.

Enää ei riitä, että vastaa toimitusvarmuusvaatimuksiin, vaan lisäksi on huolehdittava toiminnan kustannustehokkuudesta, mikä vaatii entistä tarkempaa suunnittelua.

Tarkalla datalla on keskeinen rooli investointien suunnittelussa, jossa tulee huomioida vähennetty henkilötyö, asiakaskentän muutosten ennustaminen ja rakennuskustannusten helpompi määrittäminen.

Yhdistämällä sisäinen ja ulkoinen data pystytään tuomaan riittävästi tietoa suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Tarkan datan avulla suunniteltujen ja optimoitujen verkkojen hyödyt

icon-arrow

Paranna uusien energiantuotantomuotojen ja pientuotannon kustannustehokuutta

icon-arrow

Saavuta tasapainoinen verkko älykkäällä verkkosuunnittelulla

icon-arrow

Sijaintisuunnittelu varhaisessa vaiheessa vähentää rakennuskustannuksia

Verkon kestävyys

– Edistyneellä analytiikalla verkko, joka kestää

Tekoälypohjainen automaatio parantaa verkon kestävyyttä ja luotettavuutta
Edistyneellä analytiikalla ja automaatiolla varmistut siitä, että verkkoon voi luottaa missä tahansa tilanteessa. Niiden avulla voi havaita esimerkiksi verkossa olevia poikkeamia tarkasti ja tehokkaasti ennen kuin ne eskaloituvat vioiksi tai mittaviksi häiriöiksi.
 
/ Kalenteripohjaisesta kunnossapidosta ennakoivaan
 

Ennakoiva kunnossapito perustuu monipuoliseen dataan, mukaan lukien omaisuusdataan, historiatietoihin, IoT-sensoridataan ja tekoälypohjaiseen ennakoivaan analytiikkaan. Monipuolisen datankäytön avulla voit havaita haavoittuvuuksia ja heikkoja pisteitä verkoissa ja tunnistaa, milloin verkon komponentit ovat vaarassa rikkoutua.

Älykäs ja kestävä verkko auttaa sekä löytämään optimoituja kunnossapitosuunnitelmia, että reagoimaan nopeasti ilmeneviin häiriöihin:

  • Optimoimalla kunnossapitosuunnitelmia tekoälyn avulla varmistut siitä, että laitteita ja komponentteja ei vaihdeta liian aikaisin eikä liian myöhään, kustannuksissa säästäen ja kriittisen omaisuuden elinkaarta pidentäen.
  • Pystyt reagoimaan nopeammin ilmeneviin vikoihin ja häiriöihin tunnistamalla verkon heikkojen pisteiden sijainnit esimerkiksi välittömästi myrskyn jälkeen.

Ennakoivan kunnossapidon hyödyt

icon-arrow

Paranna verkon luotettavuutta

icon-arrow

Vältä laitteiden ja komponenttien tarpeettomia uusintoja tarkalla ja oikea-aikaisella kunnossapidolla

icon-arrow

Löydä vian sijainti välittömästi esimerkiksi myrskyn jälkeen

Autamme sinua parantamaan verkon suorituskykyä

 

Näin toimimme

Tavoitteenamme on auttaa sinua digitalisaation, energiatehokkuuden ja kestävyyden saralla.

1
Ota yhteyttä

Varaa ilmainen tapaaminen asiantuntijoidemme kanssa tai pyydä tarjous.

2
Me arvioimme
Arvioimme tarpeesi ja nykytilanteesi. Laadimme toimintasuunnitelman.
3
Tarjouksemme
Saat suunnitelman mukaisen tarjouksen. Matka kohti älykästä verkkoa alkaa.

Ota yhteyttä

Blogimme tuoreimmat

Talkoita vai pysyviä muutoksia? Tiedolla johtaminen luo kestävää arvoa

Tiedolla johtaminen vaatii organisaatiolta kykyä ja halua kehittää sisäisiä prosessejaan, usein erityisesti tiedonhallintaansa. Lähtötilanne voi olla hyvin erilainen. Osa ...
Nandita Wager | Data Advisor & Business Designer
Nandita Wager | Data Advisor & Business Designer

Tiedolla johtamisen kypsyys ja sen mittaaminen

Ero tiedolla johtamisen edelläkävijöiden ja peränpitäjien välillä on huima. Osa organisaatioista on alusta saakka leiponut toimintansa sisään dataohjautuvuuden ja toiset ovat ...
Samu Paajanen | Senior Advisor, Partner
Samu Paajanen | Senior Advisor, Partner

Data governance tutustuttaa sinut dataasi

Data Governance (suomenkielestä puuttuu vielä vakiintunut termi, mutta kuvaava on vaikkapa tiedonhallintamalli) määrittelee keskitetysti organisaatiolle yhteiset tiedonhallinnan ...
Eeva Randén | Lead Data Analyst
Eeva Randén | Lead Data Analyst

Arvonluontia datalla: miten dataohjautuvuudesta tehdään totta?

Datan hyödyntämisestä tai hyödyntämättä jättämisestä päättävät viime kädessä aina yrityksesi ihmiset.
Advian
Advian

Advian ja Sharper Shape – jalostetulla analytiikalla uusiin korkeuksiin

Sharper Shape on kansainvälisesti toimiva automatisoitujen drone- ja helikopteripohjaisten sähköverkkojen tarkastuspalveluiden toimittaja. Advian on ollut mukana vauhdittamassa ...
Advian
Advian

Satelliittidatan hyödyntäminen ratainfran kunnossapidossa - Case Väylä

Advian auttoi Väylää analysoimaan radan varrelta pehmeikköalueita, joissa ratapenger liikkuu tavanomaista enemmän. Ratapenkereen liiallinen liikkuminen aiheuttaa pitkällä ...
Advian
Advian

Miten kirjoitetaan energia-alan menestystarina?

Palattuani energia-alan konsultoinnin pariin, viimeiset 12 kuukautta ovat olleet vielä odotuksianikin kiintoisampia. Olen saanut tilaisuuden keskustella vuoden aikana ...
Tommi Peltomo | Senior Advisor
Tommi Peltomo | Senior Advisor

TOP 5 pehmeää taitoa, joilla menestyt Data Engineerinä

ETL, SQL, Python, tietovarastointi, dataputket, big data, pilvialustat, tietokannat, tietointegraatio… Termejä, jotka usein vilahtavat data engineerien, eli suomeksi sanottuna ...
Advian
Advian

Data ja uudet teknologiat - keino päästötavoitteiden saavuttamiseen?

Taloustutkimus vuodelta 2015 kertoo, että suuri enemmistö suomalaisyrityksistä pitää vähähiilisyyttä ja hiilineutraaliutta strategisen kilpailukyvyn lähteenä ja merkittävänä ...
Advian
Advian