Asiakkaamme

Omien alojensa edelläkävijöitä, joiden kanssa meillä on ilo ja kunnia tehdä töitä. Tässä heistä muutamia.

fortum-logo

Kaukolämpöverkon vuotojen paikannusta tekoälyllä

Projektissa Advian kehittää lämpödatan käsittelyä koko kaukolämpöalueen lämpökartan muodostamiseksi. Lisäksi Advian käyttää tekoälyä ja konenäköä erottamaan kaukolämmön vuodot muista kaupungeissa esiintyvistä normaaleista lämpötilailmiöistä.

sharpershape-logo

Jalostetulla analytiikalla uusiin korkeuksiin

Sharper Shape on kansainvälisesti toimiva automatisoitujen drone- ja helikopteripohjaisten sähköverkkojen tarkastuspalveluiden toimittaja. Advian on ollut mukana vauhdittamassa yrityksen kovaa kasvua keväästä 2019 asti eri projekteissa.

Väylävirasto-logo

Satelliittidatan hyödyntäminen ratainfran kunnossapidossa

Advian auttoi Väylää analysoimaan radan varrelta pehmeikköalueita, joissa ratapenger liikkuu tavanomaista enemmän. Ratapenkereen liiallinen liikkuminen aiheuttaa pitkällä aikavälillä huoltotoimenpiteitä ja perusparannuksen yhteydessä tällaisia alueita joudutaan stabiloimaan.

ukkofi-logo

Tositteiden koneoppimispohjainen tiliöinti

Automatisoimme tositteiden tiliöintiprosessin koneoppimisen avulla. Prosessin tehostaminen toi Ukko.fi:lle merkittäviä aika- ja kustannussäästöjä, sekä vapautti tiimin kirjanpitäjiä muihin olennaisiin, vaikeimpiin ja harvinaisempiin tarkistustöihin.

agco group logo

Traktoreiden takuukustannuksien leikkaaminen koneoppimisen avulla

Autoimme Valtraa tunnistamaan rikkoutumisvaarassa olevat traktorinosat koneoppimisratkaisulla. Lopputuloksena Valtra voi parantaa tuotekehitysprosessissaan ja vähentää takuukustannuksia.

fingrid-logo

Valtakunnallisen Datahub-projektin testausta ja kehittämistä

Tuemme Fingridiä Titta-Datahub -migraatioprosessin testaamisessa ja kehittämisessä. Suunnittelemme muun muassa testauskokonaisuutta ja teemme parannuksia monitoimittajaympäristön tekniseen kokonaisuuteen.

turku energia logo

Asiakkaiden liittymisprosessin tehostaminen

Paransimme Turku Energian kaukolämpöverkoston uusien asiakkaiden liittymisprosessin luotettavuutta ja järjestelmällisyyttä datanhallintaratkaisulla.

Elenia-logo

Asiakas- ja kulutusdatan migraatio Datahubiin

Datahubin käyttöönoton myötä suomalaiset sähköntoimittajat ja myyjät siirsivät asiakas- ja kulutusdatansa Fingridille. Advianin tiimi tuki Eleniaa datamigraatioprojektissa mukaan lukien tiedon laadunvarmistuksessa, data-analyysissä ja järjestelmän toiminnan varmistamisessa.

caruna-logo

Algoritmikehitystä 3D-mallinnukseen ja kaapeleiden tunnistukseen

Innovoimme yhdessä Carunan kanssa uusia ratkaisuja maakaapeleiden sijaintidatan keräämiseen sekä sijainnin tallennukseen myöhempää käyttöä varten jo asennusvaiheessa. Tavoitteena oli tehostaa ja nopeuttaa tulevaisuudessa tarvittavia huoltotoimenpiteitä.

laaketietokeskus-logo

Lääketietokeskus - algoritmien kehitystä asiakaspotentiaalin analysointiin

Lääketietokeskus tuottaa lääkeinformaatio-, koulutus- ja tiedolla johtamisen palveluita terveydenhuoltoon ja lääkealalle. Rakensimme asiakkaalle koneoppimista hyödyntävän analytiikkaratkaisun lääkemyynnin asiakaspotentiaalin analysointiin ja asiakassegmentointiin.

Fintraffic_logo

Tarkkaa multisensoripaikannusta edge-analytiikalla

Suunnittelimme ja pilotoimme seuraavan sukupolven rautateiden kulunvalvonta-järjestelmän olennaisia osia Fintraffic Raiteelle. Pilotin tavoitteena oli reaaliaikainen, häiriövapaa ja tarkka paikannus kaikkialla Suomen rataverkolla. Pilotissa satelliitti-paikannusta täydennettiin inertia- ja stereokamerasensoreilla.

helen-logo

Satelliittipaikannusta Helsingin kaukolämpöverkossa

Analysoimme Helenin kaukolämpöverkoston vuotoja satelliittikuvista Helsingin ydinkeskustassa.

Moventas-logo

telia-inmics-nebula-logo

Andritz_Logo

awakeai-logo

lahitapiola-logo

s-ryhma-logo

Gasgrid-Logo

apetit-logo

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Saisimmeko auttaa sinua löytämään organisaatiosi tiedolla johtamisen potentiaalin?