Skip to main content

Asiakkaamme

Omien alojensa uniikkeja edelläkävijöitä. Tässä heistä muutamia.

Paikkatiedon, koneoppimisen ja muun jalostetun analytiikan projekteja

Valtra

Traktoreiden takuukustannuksien leikkaaminen koneoppimisen avulla. Autoimme Valtraa tunnistamaan rikkoutumisvaarassa olevat traktorinosat koneoppimisratkaisulla. Lopputuloksena Valtra voi parantaa tuotekehitysprosessissaan ja vähentää takuukustannuksia.

Kuva: Valtra

Lue lisää

Valtra reference-3

Väylävirasto

Satelliittidatan hyödyntäminen ratainfran kunnossapidossa. Advian auttoi Väylää analysoimaan radan varrelta pehmeikköalueita, joissa ratapenger liikkuu tavanomaista enemmän. Ratapenkereen liiallinen liikkuminen aiheuttaa pitkällä aikavälillä huoltotoimenpiteitä ja perusparannuksen yhteydessä tällaisia alueita joudutaan stabiloimaan.

Kuva: Väylävirasto

Lue lisää

Väylävirasto reference_kuvapankki

Ukko.fi

Tositteiden koneoppimispohjainen tiliöinti. Automatisoimme tositteiden tiliöintiprosessin koneoppimisen avulla. Prosessin tehostaminen toi Ukko.fi:lle merkittäviä aika- ja kustannussäästöjä, sekä vapautti tiimin kirjanpitäjiä muihin olennaisiin, vaikeimpiin ja harvinaisempiin tarkistustöihin.

Lue lisää

Ukko reference-1

Lääketietokeskus

Lääketietokeskus - algoritmien kehitystä asiakaspotentiaalin analysointiin. Lääketietokeskus tuottaa lääkeinformaatio-, koulutus- ja tiedolla johtamisen palveluita terveydenhuoltoon ja lääkealalle. Rakensimme asiakkaalle koneoppimista hyödyntävän analytiikkaratkaisun lääkemyynnin asiakaspotentiaalin analysointiin ja asiakassegmentointiin.

Lääketietokeskus reference-1

Sharper Shape

Jalostetulla analytiikalla uusiin korkeuksiin. Sharper Shape on kansainvälisesti toimiva automatisoitujen drone- ja helikopteripohjaisten sähköverkkojen tarkastuspalveluiden toimittaja. Advian on ollut mukana vauhdittamassa yrityksen kovaa kasvua keväästä 2019 asti eri projekteissa.

Lue lisää

 

Sharper shape reference-1

Fintraffic

Tarkkaa multisensoripaikannusta edge-analytiikalla. Suunnittelimme ja pilotoimme seuraavan sukupolven rautateiden kulunvalvonta-järjestelmän olennaisia osia Fintraffic Raiteelle. Pilotin tavoitteena oli reaaliaikainen, häiriövapaa ja tarkka paikannus kaikkialla Suomen rataverkolla. Pilotissa satelliitti-paikannusta täydennettiin inertia- ja stereokamerasensoreilla.

Kuva: Fintraffic

Fintraffic reference-1

Onnistumisia energia-alalla

Fortum

Advian on tukenut Fortumin pohjoismaista Trading and asset optimisation (TAO) -yksikköä heidän data- ja analytiikkakehityksessään 2022-2023 aikana. Uudistetun raportoinnin ja KPI-mittareiden avulla Fortum kykenee arvioimaan kaupankäyntisuoritustaan markkinoita vasten ja käyttämään analytiikan tukityökaluja saadakseen parempia optimointituloksia tulevaisuudessa.

Lue lisää

Fortum reference-2

Helen

Satelliittipaikannusta Helsingin kaukolämpöverkossa. Analysoimme Helenin kaukolämpöverkoston vuotoja satelliittikuvista Helsingin ydinkeskustassa.

Helen reference-1

Fingrid

Valtakunnallisen Datahub-projektin testausta ja kehittämistä. Tuemme Fingridiä Titta-Datahub -migraatioprosessin testaamisessa ja kehittämisessä. Suunnittelemme muun muassa testauskokonaisuutta ja teemme parannuksia monitoimittajaympäristön tekniseen kokonaisuuteen.

Kuva: Fingrid

Lue lisää

Fingrid reference-2

Turku Energia

Asiakkaiden liittymisprosessin tehostaminen. Paransimme Turku Energian kaukolämpöverkoston uusien asiakkaiden liittymisprosessin luotettavuutta ja järjestelmällisyyttä datanhallintaratkaisulla.

Kuva: Turku Energia

Lue lisää

Turku Energia reference-3

Elenia

Asiakas- ja kulutusdatan migraatio Datahubiin. Datahubin käyttöönoton myötä suomalaiset sähköntoimittajat ja myyjät siirsivät asiakas- ja kulutusdatansa Fingridille. Advianin tiimi tuki Eleniaa datamigraatioprojektissa mukaan lukien tiedon laadunvarmistuksessa, data-analyysissä ja järjestelmän toiminnan varmistamisessa.

Lue lisää

Elenia reference-1

Fortum

Kaukolämpöverkon vuotojen paikannusta tekoälyllä. Projektissa Advian kehittää lämpödatan käsittelyä koko kaukolämpöalueen lämpökartan muodostamiseksi. Lisäksi Advian käyttää tekoälyä ja konenäköä erottamaan kaukolämmön vuodot muista kaupungeissa esiintyvistä normaaleista lämpötilailmiöistä.

Kuva: Fortum

Lue lisää

Fortum DHL reference-2

Caruna

Algoritmikehitystä 3D-mallinnukseen ja kaapeleiden tunnistukseen. Innovoimme yhdessä Carunan kanssa uusia ratkaisuja maakaapeleiden sijaintidatan keräämiseen sekä sijainnin tallennukseen myöhempää käyttöä varten jo asennusvaiheessa. Tavoitteena oli tehostaa ja nopeuttaa tulevaisuudessa tarvittavia huoltotoimenpiteitä.

Kuva: Caruna

 

Caruna reference-1

Case Valtra:
Takuukustannusten minimointi koneoppimisen avulla

Advianin koneoppimisratkaisun avulla Valtra voi tunnistaa kriittiset parannuskohteet tuotekehitysprosessissaan, leikata kustannuksia ja tarjota laadukkaita palveluja asiakkailleen. Lue lisää.

 

Ota meihin yhteyttä

Kysyvä ei tieltä eksy. Oli asiasi mittakaava mikä hyvänsä, autamme mielellämme.

Varaa tapaaminen

 

Kirjoita meille

_

Saisiko olla lisää case-esimerkkejä?

Esittelemme lisää konkreettisia case-esimerkkejä webinaareissamme. Valitse sinua kiinnostava webinaarisarja, Smart Factory tai Smart Grid, ja virittäydy taajuuksille.

Smart Factory

Teollisuusalan päättäjille suunnattu webinaarisarja

Konkreettisia case-esimerkkejä dataohjatun teollisuustuotannon johtamiseen.

Smart Grid

Energia-alan päättäjille suunnattu webinaarisarja

Konkreettisia case-esimerkkejä dataohjatun energiatuotannon  johtamiseen.