Laadunvarmistus

Älä tyydy muuhun kuin huippuluokan laatuun. Tehosta laadunvarmistusprosesseja koneoppimisen ja konenäköratkaisujen avulla, poista manuaalisista vaiheista aiheutuneet virheet ja vähennä hukkaa.
Advian QualityAI ratkaisun avulla löydät viat ja poikkeamat tuotteista automaattisesti, parannat koko prosessin laatua hyödyntämällä reaaliaikaista tuotantodataa sekä huomaat hitaasti kehittyvät muutokset tuotantoprosessissa. 

✓ Säästä kustannuksissa vähentämällä manuaalisia prosessivaiheita
✓ Optimoi laatustandardit ja vähennä manuaalisista vaiheista aiheutuvia virheitä
✓ Automatisoi prosessit yhdistämällä ratkaisu järjestelmiin ja koneiden rajapintoihin

advian_web_riskien_hallintaa

Pinnanlaadun tarkistaminen

Tarkasta kohteen pinta automaattisesti mahdollisten poikkeavuuksien tai poikkeamien havaitsemiseksi. Toimii erilaisilla pintaominaisuuksilla maalatuista materiaaleista puuhun ja metalliin.

advian_web_sijaintianalytiikka_kiertotalous

Objektin mittasuhteet

Saavuta kustannussäästöjä parantamalla laatua ja poistamalla hukkaa: analysoi reaaliajassa tuotteen mittasuhteita, tilavuutta tai geometrisia ominaisuuksia.

intro-icon-1x1-1

Objektin tunnistaminen

Varmista, että kaikki esineet on sijoitettu tai pakattu oikein prosessin aikana ja että prosessi reagoi autonomisesti poikkeamiin.

advian_web_data_tuottamaan

Materiaalin ominaisuudet

Hyperspektrikuvantamisen avulla voit tunnistaa ja luokitella eri materiaalit niiden kemiallisen koostumuksen perusteella.

Paranna laatua analysoimalla reaaliaikaista tuotantodataa

Korvaa aikaa vievä tiedonkeruu ja manuaaliset käsittelyvaiheet reaaliaikaisilla ja automatisoiduilla ratkaisuilla.

Teollisuudessa laadunvarmistus perustuu edelleen suurelta osin esimerkiksi näytteiden ottoon tai asiantuntijan tekemään arvioon. Siksi tulokset eivät ole välittömästi asiaankuuluvien sidosryhmien saatavilla. Olemassa olevien tietojen yhdistäminen tuotantoprosessin reaaliaikaiseen dataan mahdollistaa uusien havaintojen tekemisen. Myös pienten laatupoikkeamien havaitseminen nopeutuu, mikä voi estää suurempien erien vikaantumisen tai tuotantolinjan ajon pysäyttämisen.

Havaitse viat automaattisesti

Tekoälyn ja konenäon avulla osa manuaalisesta tarkastustyöstä voidaan poistaa tai joissain tapauksissa korvata kokonaan.

Kun korvaat toistuvat manuaaliset tarkastustehtävät automatisoiduilla ratkaisuilla, insinöörit voivat keskittää aikansa arvokkaampiin työtehtäviin. Virheiden havainnointitarkkuus paranee, laatukriteerit saadaan varmasti vakioitua, ja prosessi nopeutuu. Valitse paras teknologia käyttötapauksen mukaan; olivatpa ne sitten stereo- tai hyperspektrikamerat. Voimme suositella parasta vaihtoehtoa yrityksesi vaatimusten perusteella.

Huomioi hitaasti kehittyvät muutokset tuotantoprosessissa

Hitaasti ilmeneviä poikkeamia tuotantoprosessissa voi olla vaikea havaita, mutta niitä on erittäin tärkeä ymmärtää.

Kun takuu- tai huoltopyyntöjä tulee jatkuvasti enemmän, hitaasti tapahtuvia systemaattisia muutoksia voi olla vaikea havaita. Kun laatutarkastukset tehdään manuaalisesti ja ilman automatisointia, tarkat ja luotettavat tietolähteet saattavat puuttua. Historiallisten valmistustietojen saatavuus, trendien ymmärtäminen ja useista lähteistä saatujen tietojen yhdistäminen voi auttaa nostamaan esiin merkittäviä muutoksia.

Mikä on Advian EdgeAI?

Vie reunalaskenta ja tekoäly lähelle tuotantoa - sinne, missä data kerätään. Advian EdgeAI on modulaarinen ratkaisutuote, joka sovitetaan aina sovelluskohteen tarpeisiin ja se on laajennettavissa helposti lisäominaisuuksilla. 

Onko sinulla mielessäsi jokin aihealue, ongelma tai tehostamiskohta, jota prosessissa haluaisit parantaa?

 

Heitä liiketoimintahaaste meille, niin palaamme ratkaisuehdotuksella takaisin! Alta pääset varaamaan puhelinkeskustelun asiantuntijamme  kanssa. 👇