Kestävä kehitys

Parempi näkyvyys koko toimintaan auttaa saavuttamaan ilmastotavoitteet.
Planeetastamme huolehtiminen ei ole vain vastuullinen teko.

Suurin osa teollisuusyrityksistä on jo ottanut hiilineutraaliuden ja kestävän toiminnan keskeisiksi strategisiksi tavoitteikseen. Kestävä tuotanto ja tuotteen koko elinkaaren vastuullisuuden läpinäkyvyys on asiakkaiden, sijoittajien ja muiden sidosryhmien vaatimuksena nykypäivää. Data ja uudet teknologiat, kuten Edge AI, voivat auttaa matkalla kohti hiilineutraaliutta.

Elinkaarirasitteen minimointi

Datalla ja uusilla teknologioilla on keskeinen rooli kestävissä arvoketjuissa.

Toimitusketju ja logistiikka, vaikka tärkeitä ovatkin, eivät anna koko vastausta siihen, mikä kunkin yrityksen elinkaaren vaikutus ilmastollisesti on. Kestävän kehityksen tulisi kattaa kaiken alun tutkimusprosesseista aina tuotteen elinkaaren loppuvaiheen toimintoihin. Datan kerääminen elinkaaren kaikista vaiheista auttaa tuomaan esiin pullonkauloja tai riippuvuuksia, joita ei alun perin osattu ajatella - usein kokonaisuus on nimittäin enemmän kuin osiensa summa.  

Vähennä hukkaa

Hukan vähentäminen ja poistaminen on kriittistä monilla osa-alueilla.

Hukkaa esiintyy useissa eri olomuodoissa: esimerkkejä ovat tuotannossa käytetyt materiaalit, virheistä aiheutunut ylimääräinen työ, odottelu tai tyhjäkäynti logistiikan operaatioissa ja tuotteiden huono laatu. Reunalaskennan, koneoppimisen ja konenäön avulla nykyisistä prosesseista voidaan tehdä automatisoituja ja älykkäitä. Näin on mahdollista vähentää inhimillisistä virheistä tai puuttuvista kontrollipisteistä aiheutuvia laatuvirheitä ja hukkaa. Yhdistämällä useita tietolähteitä on helpompi nähdä, missä toimintojen eri vaiheissa hukkaa esiintyy. 

Mittaa nykytilanne ja aseta tavoitteet

On tärkeää ymmärtää nykytilanne: kuinka hiilineutraaleja olemme? Onko meillä hyvä näkyvyys tuotannon ja elinkaaren kaikkiin vaiheisiin?

1,5 asteen tavoite vuoteen 2030 mennessä on hieno visio. Jotta korkean tason tavoitteet voidaan saavuttaa, täytyy ymmärtää oma nykytilanne. Nykyisistä järjestelmistä tai uusilla teknologioilla kerättyä dataa hyödyntämällä pystyt seuraamaan edistymistäsi ja asettamaan välietappeja. Kun johdat muutosta holistisesti ja hyödynnät päätöksenteon tukena oikea-aikaista dataa, saat itsellesi proaktiiviset työkalut ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Mikä on Advian EdgeAI?

Vie reunalaskenta ja tekoäly lähelle tuotantoa - sinne, missä data kerätään. EdgeAI on modulaarinen ratkaisutuote, joka sovitetaan aina sovelluskohteen tarpeisiin ja se on laajennettavissa helposti lisäominaisuuksilla. 

Autamme tekemään toiminnastasi kestävämpää datan ja uusien teknologioiden avulla

Varaa tästä puolen tunnin tapaaminen Janne Honkosen kanssa.  👇

Asiakkaamme

telia-inmics-nebula-logo
Lahitapiola_logo
Awakeai--logo-black
sharper-shape-logo
caruna-logo
Laaketietokeskus_logo_black_
Helen-logo-2
1280px-Fortum_logo.svg
finrail-logo-1
Fintraffic_logo-1
Moventas-logo-600x240-1
vayla_virasto-logo-1
agco group logo
fingrid-logo-210px