Tietosuojaseloste

Sijaintitiedon ammattilaisena ymmärrämme yksityisyyden merkityksen. Jokaisella ihmisellä on oikeus yksityisyyteen, niin myös sinulla. Me puolestamme sitoudumme kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyyn sovellettavaa lainsäädäntöä.

Käsittelemme henkilötietoja alla mainittujen periaatteiden mukaisesti. Päivitämme näitä periaatteita toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa, joten tähän selosteeseen kannattaa perehtyä aika ajoin.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat:

Palvelut ja asiakkuudenhallinta - Käsittelemme henkilötietoja palveluiden tuottamiseksi, laskutusta ja perintää varten, reklamaatioiden käsittelemiseksi sekä ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi.

Osa palveluistamme saattaa olla käytettävissä vain kirjautumalla henkilökohtaisin tunnuksin palveluumme. Saatamme käyttää henkilötietoja myös palvelun käyttöön liittyvään tiedotukseen.

Palveluiden markkinointi ja viestintä - Lain sallimissa rajoissa saatamme käsitellä henkilötietoja myös markkinoinnin toteuttamiseksi ja suoramarkkinointitarkoituksiin. Tämä voi pitää sisällään myös henkilötietojen käsittelyä ja analysoimista markkinoinnin tai palveluiden kohdentamista varten. Saatamme esimerkiksi näyttää kanavissamme kohdennettuja viestejä tai sisältöjä perustuen aikaisempaan kiinnostukseesi.

Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen - Tietojasi saatetaan kerätä ja käsitellä myös lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen, kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin.

Henkilöstöhallinto - Työntekijöitä ja työnhakijoita koskevia tietoja käsittelemme pääasiassa vain henkilöstöhallintotarkoituksiin, työsopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, työsuhteeseen liittyvien lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi ja työnhakijoiden arvioimiseksi ja valitsemiseksi avoimeen tehtävään.

Kerättävät henkilötiedot ja niiden lähteet

Keräämme ja käsittelemme pääasiassa vain asiakkaidemme (mukaan lukien potentiaaliset asiakkaat), työntekijöidemme ja työnhakijoittemme henkilötietoja. Keräämme henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä. Saatamme kerätä asiakkaita koskevia tietoja myös julkisista lähteistä tai sosiaalisen median kanavista, kuten LinkedInistä.

Keräämme myös verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi ja kohdentaa sivustomme kävijöille relevanttia markkinointia.

Tyypillisesti keräämme asiakkaamme yhteyshenkilöiltä suoraan seuraavia tietoja:

 • Yrityksen nimi, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, työosoite, työsähköpostiosoite, puhelinnumero ja titteli;
 • Tiedot yhteyshenkilön markkinoinnin luvista ja/tai kielloista;
 • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet);
 • Yhteydenottolomakkeiden kautta syötetyt tiedot;
 • Asiakaspalautetiedot
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot

Henkilöstömme ja työnhakijoiden osalta käsittelemme pääasiassa henkilöltä itseltään saatuja tietoja ja muita työsuhteen aikana syntyviä tietoja:

 • Työntekijän tai -hakijan perustiedot
 • Työnhakijan ansioluettelo, hakemus ja hakijan suostumuksella saadut referenssitiedot
 • Palkanmaksua varten tarvittavat tiedot
 • Työsuhdetta koskevien velvoitteiden ja oikeuksien täyttämistä varten tarvittavat tiedot
 • Tiettyjä työntekijän arkaluontoisina pidettäviä tietoja (kuten terveydentilaa koskevat tiedot), mutta yksinomaan työnantajan lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Suostumuksellasi saatamme kerätä ja käsitellä myös muita tietoja.

Henkilötietojen käsittely ja luovutukset kolmansille osapuolille

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstö työssään. Tietojasi saatetaan jossain tilanteissa luovuttaa luottamuksellisesti alihankkijoillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla. Alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja kirjallisten ohjeidemme mukaisesti ja vain niiden tarkoitusten edistämiseksi, joita on tässä tietosuojaselosteessa mainittu.

Asiakkaita koskevien henkilötietojen osalta saatamme käyttää alihankkijoita erityisesti tietojen tallentamiseen ja asiakashallintaan liittyen (pilvipalvelut). Henkilöstöasioissa käytämme alihankkijoita erityisesti taloushallintoon ja palkanlaskentaan. Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Siirretäänkö tietojasi EU:n ulkopuolelle?

Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle, sillä osa käyttämistämme pilvipalveluista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta riippuen. Tietojen säilyttämisajat saattavat perustua myös lainsäädäntöön, kuten kirjanpitolakiin.

Miten turvaamme tietosi?

Keräämämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti sopimusten perusteella palvelutarjoajillemme. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisteröidyn oikeudet

Pääsy tietoihin - Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi - Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi – Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely suoramarkkinointitarkoituksia varten ilmoittamalla siitä meille.

Suostumuksen peruuttaminen - Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille.

Oikeus vastustaa käsittelyä - Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Poisto-oikeus - Sinulla on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteella contact (@) advian.fi.

Yhteydenotossa pyydämme sinua mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi kopion passista, ajokortista tai muusta henkilötodistuksesta, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi.

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle

Rekisterinpitäjä

Advian Oy
Metallimiehenkuja 10
02150 Espoo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Janne Honkonen, janne.honkonen (@) advian.fi

Päivitetty 7.3.2019

Miten voimme olla avuksesi?