Miten kirjoitetaan energia-alan menestystarina?

Palattuani energia-alan konsultoinnin pariin, viimeiset 12 kuukautta ovat olleet vielä odotuksianikin kiintoisampia. Olen saanut tilaisuuden keskustella vuoden aikana energiayritysten huippuosaajien kanssa aina toimitusjohtajista data-analyytikkoihin ja data engineereihin. Edellisen kirjoitukseni lukijatoiveena tätä tekstiä lukiessa voi myös pelata pöhinäbingoa. Sanat ovat: Murros, Digitalisaatio, Tarina, Analytiikka ja Tekoäly, eli AI. 😊 

Murros - energia-alakin muuttuu, ja uusia teknologioita pitää omaksua

Kirjoitin vuosi sitten murroksesta. Murros alkaa olla joillekin yhtä nyppyjä aiheuttava sana kuin digitalisaatio, sen monitulkintaisesta ja hiukan hypemäisestä käytöstä johtuen.

Riippuen kenen näkökulmasta asiaa tarkastelet, kyse voi olla sähkön vähittäismarkkinoiden konsolidoitumisesta tai kaukolämmön kilpailukyvyn ylläpitämisestä tai vaikkapa uusien energiaratkaisuiden (pikaisesta) tuomisesta markkinoille. Teknisestä näkökulmasta ajattelevat puhuvat energiaverkkojen kysynnän ja tarjonnan optimoinnista ja ohjaamisesta. Puhutaan myös energiaverkkojen pirstaloitumisesta: keskitetystä energiatuotannosta kohti joustavampia yksiköitä, aina kiinteistökohtaiseen ohjaukseen asti. Jokaiseen murrokseen täytyy rakentaa tarina tai käy huonosti. 2000-luvun alussa sitä vielä sitä kutsuttiin visioksi, jota toteutettiin strategialla, jota toimeenpani… 😴

Pitää olla tarina - tai perinteisemmin ymmärtää, mitä on tapahtumassa, ja olla suunnitelma sen varalle

Liiketoimintamielessä olen kuunnellut kahta tarinaa:

1) Tulemme olemaan ajan hermoilla, ja kokeilemme monipuolisesti jatkuvasti uutta, jotta varmistumme siitä, että voitamme. Numeroista näemme, että näin tapahtuu.

2) Toisessa tarinassa erikoistumme siihen, missä olemme parhaita ja teemme vain sitä. Numerot näyttävät, että pysymme siellä, missä olimme. 

Molemmissa tarinoissa voi olla modernin liiketoiminnan kehittämisen elementtejä kuten alustatalous, jakamistalous sekä tiedon arvon jalostaminen yrityksen asiakasarvoksi. Jälkimmäisessä tarinassa usein kokeilut on jo tehty ja rajattua määrää liiketoiminnallisia visioita on lähdetty toteuttamaan. Joskus saman yrityksen sisällä pystytään myös tehokkaasti pelaamaan molempiin maaleihin, mikä on taitolajeista suurin: innovointi ja samanaikainen vanhan olemassa olevan liiketoiminnan tehostaminen. Tarina on toki vanha, ja monet yritykset ovat taklanneet haastetta rakentamalla omilla pelisäännöillä toimivia innovaatioyksiköitä - etsimään ratkaisuja.

New call-to-action

Analytiikka ja AI-ratkaisuiksi?

 

Tehtävänämme on vastata murrokseen - miten voimme vahvistaa asiakkaan menestystarinaa? Innovatiivisuuden puolella olemme erikoistuneet innovatiivisiin PoC-töihin ja pilotteihin. Energia-alan esimerkkeinä voisi mainita Groundhawk -tuotteen, satelliittipilotit ja koneoppimismallien rakentamisen

 

Toinen osa-alue, toiminnan tehostaminen, on meidän konsulttikielellämme kääntynyt kahteen kategoriaan "data-analytiikka ja tekoäly" sekä "datakonsultointi". Nopeasta päätöksenteon tuesta ja tekoälyn mahdollisuuksista olemme Advianilla kirjoitelleet paljon aiemmin.

 

Kokemukseni mukaan vuoden 2020 trendi omassa kuplassani oli kuitenkin yritysten herääminen data-analytiikan ja tekoälyn kypsyystasoon. Tekoälyn ja analytiikan käyttöönotto yrityksissä on usein hyvin pistemäistä, lopputuotoksia ei viedä prosesseihin ”tuotantoon”, tai sitten pohjadata on niin epäluotettavalla tasolla, ettei automaattisesta päätöksenteosta voi vielä haaveilla.

 

Siinä missä 2020 luvun energiayhtiö pyörittää vaikkapa ERP-kehitystä ja asiakasportaalien kehitystä parhaiden scrum-käytäntöjen mukaan, analyytiikan ja tekoälyn kehittämisen osalta ollaan vielä takamatkalla. Olemme erikoistuneet selkeyden tuomiseen analytiikan ja AI:n käyttöönottamiseen. Arvolupauksemme on tuoda aitoa lisäarvoa, sekä integroida ratkaisut yrityksen prosesseihin. Alta pääset tutustumaan tarkemmin palveluihimme.

 

 

 

 

Fingrid reference-2

Tutustu palveluihimme energia-alalla

Pysy kehityksen aallonharjalla – paranna verkkosi suorituskykyä

Tutustu palveluihimme energia-alalla

 

 

 

Huomio datan laatuun

 

Jokainen yritys on pohtinut, mikä on datan arvo liiketoiminnoille – eli mitä ”data is the new oil” tarkoittaa.  Haluamme lähteä yhteiselle matkalle ottamaan edistyneen analytiikan ja tekoälyn toimivaksi osaksi liiketoiminnan päätöksentekoa ja prosesseja.

 

Data engineering on taustavoima, jota tarvitaan siirtymisessä kohti datapohjaista liiketoimintaa. Se palvelee perinteistä analytiikkaa, AI-kehittämistä, digitaalisia palveluja sekä yrityksen prosessien automatisointia ja tehokkuutta. Yllätykseksemme olemme huomanneet kasvavamme erityisesti tällä saralla.

 

Uskon, että datan laadun palvelut tulevat olemaan suuressa nousussa tästä eteenpäin energia-alalla.

Vähittäismarkkinoilla, kiinteistö- ja rakennusalalla, tuotantoyhtiöissä ja verkkoyhtiöissä tehdään paljon investointeja energiakäytön tehostamiseen ja parempaan digitaaliseen palveluun. Tällaisissa hankkeissa datan laatu ja sen hallinta nousee keskiöön.

Kevään KPI-mittarit työn ulkopuolella ovatkin sitten ulkolämpötila ja COVID-rokotustilanne! Positiivista seuraavaa 12kk kaikille! 

Avainsanat: Sijaintitieto, Tekoäly, Tiedolla johtaminen, Edistynyt analytiikka, Energia ja vesi, Konsultointi

TILAA TUOREET ARTIKKELIT

Opi rakentamaan epäreilua kilpailuetua tiedolla johtamisella ja sijaintitiedolla.

Uudet blogiartikkelit sähköpostiisi heti julkaisupäivänä:

Ratkaisut

Valikoituja näytteitä tiedoistamme ja taidoistamme