Advian ja Sharper Shape – jalostetulla analytiikalla uusiin korkeuksiin

Sharper Shape on kansainvälisesti toimiva automatisoitujen drone- ja helikopteripohjaisten sähköverkkojen tarkastuspalveluiden toimittaja. Advian on ollut mukana vauhdittamassa yrityksen kovaa kasvua keväästä 2019 asti eri projekteissa.

Suomalainen Sharper Shape ei ole ihan mikä tahansa yritys – vuonna 2015 se teki ilmailun historiaa lentämällä dronella ensimmäisenä Euroopassa miehittämättömän sähköverkkojen bvlos-tarkastuslennon (beyond visual line of sight). Energia-alalle suunnatuissa kuntokartoituspalveluissa yritys edustaa ehdotonta maailman kärkeä, sillä muut eivät tarjoa sekä datan keräämistä että sen prosessointia samassa mittakaavassa.

”Suurimmat projektimme tällä hetkellä ovat ulkomailla. Ne kuvataan helikoptereilla. Aineisto on hyvin monipuolista ja hyödynnämme useita eri sensoreita, kuten 4K-kameroilla otettuja huipputarkkoja kuvia, laserkeilausaineistoa sekä hyperspektriaineistoa. Dataa yhdistelemällä ja analysoimalla saamme tuotettua asiakkaillemme hyvin arvokasta aineistoa ja raportointia”, kertoo Jussi Jurvala (Digitalisation and QA Manager, Sharper Shape).

Sharper Shapen ydinosaamista ovat tarkastusten automatisointiin kehitetyt sensorijärjestelmät- ja ohjelmistoratkaisut, joiden avulla aiemmin ihmisvoimin tehdyt kalliit voimalinjatarkastukset voidaan tehdä turvallisesti, nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Yhteistyötä, projektinhallintaa ja tuotekehitystä

Sharper Shapen projekteissa vaaditaan paljon eri erityisalojen osaamista, kuten geoinformatiikan, kaukokartoituksen, hyperspektrikuvantamisen ja 3D-mallinnuksen syvällistä tuntemusta.

Haasteena on, että Suomesta on usein vaikea löytää huipputekijöitä juuri oikealla osaamisprofiililla. Kun osaajia tarvittiin automatisoitujen drone-tarkastusten sovelluskehitykseen sekä hyperspektrikuvantamisen kehitysprojektiin, ratkaisu löytyi Advianin leiristä.

”Olemme onnistuneet löytämään tiimimme oikeat ihmiset. Ymmärrämme, mitä tämän tason huipputekijät tarvitsevat ja haluavat, ja siksi meillä on tällaisia osaajia”, kertoo Laura Tuomikoski (Senior Advisor, Advian).

Sharper Shapen suurjänniteverkkojen drone-kuvaukseen kehitetty ohjelmisto mahdollistaa automaattisen kuntotarkastuksen turvallisesti ja tarkasti. Advian oli kehittämässä ohjelmiston lentoratoja laskevaa back-end -palvelua. Tarkoituksena oli luoda dronelle turvallinen ja optimaalinen lentorata laserkeilauksella muodostetun pistepilven perusteella. Tähän liittyi erityisesti sähköverkon pylväiden, johtojen ja eristinten sijainnin tarkka tunnistus, sillä lentoradan tuli laskeutua kaikkien pylväiden kohdalla alas ja kuvanottopisteet tuli määrittää niihin kohtiin, joissa sijaitsi eristimiä tai muita rakenteita.

”Advian on ollut tiiviisti mukana matkassamme jo vuoden 2019 keväästä lähtien. Niin tuotekehityksen, datan laadun parantamisen kuin muun konsultoinnin osalta olemme nähneet selkeitä hyötyjä”, Petri Rauhakallio, Sharper Shapen VP of Customer Operations, kertoo.

Sharper Shape on alansa huippua myös kasvillisuuden kaukokartoituspalveluissa. Voimalinjojen lähellä kasvavasta kasvillisuudesta luodaan tarkka 3D-mallinnus ja vaarallisen lähellä voimalinjoja kasvavat puut pystytään tunnistamaan automaattisesti. Advian on ollut osa kehitystiimiä, jossa on parannettu kaukokartoitusmallien tarkkuutta ja datan laatua: data scientistina Advianilla työskentelevä Vincent Markiet viimeistelee väitöskirjaansa kasvillisuuden kaukokartoituksesta, ja hän on ollut kehittämässä tarkkoja puuston korkeusmalleja (canopy height model) sekä eri puulajien tunnistamisen apuna käytettävien hyperspektrikuvien geometrista tarkkuutta.

Advian on työskennellyt Sharper Shapen rinnalla myös laserkeilausdatan muuntamisessa eri koordinaattijärjestelmien välillä. Muunnosparametrit saattavat joskus olla hyvinkin monimutkaisia. Advian auttoi aineistojen projisoinnissa, näin parantaen aineiston tarkkuutta ja vastaavuutta reaalimaailmaan.

Vincent Markiet and Jussi Jurvala Shaper Shape and Advian-customer-story-

Kuvassa Vincent Markiet, (Data Scientist, Advian) ja Jussi Jurvala, (Digitalisation and QA Manager, Sharper Shape)

Laadunvarmistusta ja koneoppimismallien opetusdataa

Sharper Shapen projektit ovat mittakaavaltaan usein valtavia. Vaikka suurin osa työstä tapahtuu täysin automaattisesti, lisäresursseja tarvitaan erityisesti laadunvarmistukseen ja koneoppimismallien opetusdatan tuottamiseen.

Sharper Shapen projektijohtaja, Petri Rauhakallio (VP of Customer Operations), päätti ottaa yhteyttä Advianin toimitusjohtajaan Janne Honkoseen:

”Meillä on todella hyviä kokemuksia Advianin konsulteista ohjelmoinnin ja projektinhallinnan puolella. Aluksi ajattelimme tehdä rekrytoinnin laadunvarmistustiimimme osalta sisäisesti, mutta aika pian huomattiin, että ei tämä kyllä ihan pelkästään meidän resursseillamme onnistu”, Petri Rauhakallio kertoo.

Koneoppimismallien opetusdatan luonti ja laadunvarmistus vaatii osaamista ja ymmärrystä 3D-mallintamisesta. Tästä syystä päätettiin perustaa Gamers Team. Sharper Shapen kasvu on ollut niin suurta, että Espoon kiinteistön sisällä on päädytty laajentamaan jo pariinkin kertaan.

”Meillä ei olisi ollut minkäänlaista mahdollisuutta omilla resursseilla saada tällaista määrää osaavaa porukkaa tekemään töitä, kuin nyt saimme. Advian onnistui nopeasti löytämään oikeat ihmiset ja ekspertit tarpeeseen. Yhteistyö ja tiimin kokoaminen Advianin kanssa oli meille paras vaihtoehto”, Jussi Jurvala kertoo.  

gamers team

Gamers Team

Avainsanat: Sijaintitieto, Tekoäly, Edistynyt analytiikka, Energia ja vesi, Uutiset, GeoAI

Advian

Kirjoittaja:Advian

TILAA TUOREET ARTIKKELIT

Opi rakentamaan epäreilua kilpailuetua tiedolla johtamisella ja sijaintitiedolla.

Uudet blogiartikkelit sähköpostiisi heti julkaisupäivänä:

Ratkaisut

Valikoituja näytteitä tiedoistamme ja taidoistamme