Advian panostaa energia-alaan

Energian myynti ja palveluliiketoimintojen kehittäminen ovat suuressa murroksessa. Murroksesta on puhuttu ja kohistu jo pitkään, mutta nyt alkaa tapahtua. Kilpailussa pärjäävät ne, jotka onnistuvat tarvittaessa tekemään nopeitakin suunnanmuutoksia ja älykkäitä, oikeaan tietoon perustuvia päätöksiä.

Energia-ala ristipaineessa - mitä muutoksen takaa löytyy?

Syyt muutoksen takana ovat arvatenkin moninaiset. Ilmastonmuutos pakottaa energia-alan toimimaan vähäpäästöisempien energiaratkaisuiden käyttämiseksi. Tuotantomuotojen kirjo lisääntyy samalla, kun energian käyttökohteet monipuolistuvat, tuotantoyksiköt hajaantuvat ja materiaalivirroista yritetään puristaa irti kaikki mahdollinen.

Painetta kasaantuu myös toiselta suunnalta. Energia-asiakkaiden tietämys ja vaatimukset lisääntyvät jatkuvasti. Kuluttajat osaavat tätä nykyä reippaasti vaatia palveluilta enemmän (tai alempaa hintaa!). Tämän seurauksena erilaiset palvelumuodot lisääntyvät – esimerkiksi sähköautojen lataustolpat, aurinkopaneelit ja energiatehokkuusratkaisut ovat jo kuluttajillekin arkipäivää. Pelkkä sähkösopimus, joka ehkä kilpailutetaan kerran muutamassa vuodessa, ei enää riitä.

energia-ala-murroksessa

Liiketoimintamallit muuttuvat, uusia yhteistyökuvioita ja uusia palveluita kokeillaan ja pilotoidaan jatkuvasti. Kun aiemmin taloyhtiö solmi tavallisen sähkösopimuksen, nykyään parkkihalliin tilataankin jo sähköauton lataustolpat. Tarjonta tulee todennäköisesti laajenemaan yhä kokonaisvaltaisempiin ratkaisuihin, joissa esimerkiksi koko taloyhtiön energiaratkaisut tehdään älykkäiksi – optimoimalla kertaheitolla sisäilman tasapaino, lämmitys ja energiankulutus. Tällöin myyvän energiayhtiön kannalta alkaa olla kyse jo monimutkaisista ja vaikeasti hallittavista kokonaisuuksista.

Turbiinin pyörteissä pää on pidettävä kylmänä

Liiketoiminnan kehittäminen muuttuvilla markkinoilla tarjoaa sekä mahdollisuuksia että asettaa haasteita. Seuraavat kolme kysymystä auttavat hahmottamaan nykytilanteen ja määrittämään, mihin suuntaan kannattaa lähteä:

  • Mikä on tavoitteemme markkinoilla?
  • Mihin liiketoiminta-alueisiin kohdennamme voimavaramme?
  • Uskallammeko kokeilla uutta tapaa toimia ja osaammeko luopua vanhasta? Entä millä perustein uutta kokeillaan - perustuvatko päätökset tietoon vai mutuun?

Esimerkiksi sähkön vähittäismarkkinoiden kilpailun kehitys sekä muutosta vahvistava Datahub-hanke ovat jo johtaneet alalla muutoksiin: konsolidoitumiseen sekä uusien palveluyhtiöiden syntymiseen. Sähköverkkojen puolella säävarman verkon vaatimukset ovat vieneet yhtiöt uusiin hankkeisiin sekä tutkimaan ja kokeilemaan uusia teknologioita.

Uskomme Advianilla, että suurin muutos on vasta alkamassa. Toimiala voi näyttää uusien kilpailijoiden sekä yritysten uudistumisen myötä hyvin erilaiselta jo viiden vuoden kuluttua tästä hetkestä. Tieto, tietolähteet sekä tiedon pohjalta tehtävä liiketoiminnan ohjaaminen aiempaa nopeammin ovat avainasemassa muuttuvilla markkinoilla selviämiseen. Sama pätee, oli toimija sitten myyntiyhtiö, energiatuotantoyhtiö tai verkkoyhtiö.  

sähköverkko haja asutusalueilla

Data ja teknologia vauhdittamassa ja helpottamassa – 4 keskeistä teemaa

Millä eväillä muutoksesta sitten selvitään ja mistä organisaatio saa lisää virtaa vastata tuleviin haasteisiin? Teknologinen kehitys ja kasvava datan määrä kiihdyttävät muutosta, mutta myös tarjoavat helpotusta.

Nämä neljä teemaa ovat nyt pinnalla:

1. Datalähteiden kartoitusta täytyy tehdä jatkuvasti

Energia-alan yrityksillä dataa löytyy paljon jo omasta takaa. Omaisuudenhallinta ja -mallintaminen ovat usein jopa erittäin hyvällä tolalla.

Katse kannattaakin suunnata oman organisaation ulkopuolelle, vaikka sisäisen datan puolella hyödyntämättömiä resursseja vielä löytyisikin.  

Ulkoisissa datalähteissä piilee nimittäin edelleen suuri hyödyntämätön potentiaali. Esimerkiksi ennakoivan kunnossapidon ja huollon puolella voidaan ottaa huomioon maaperän ominaisuudet ja säätiedot. Säätietoja alalla hyödynnetäänkin jo paljon, mutta maaperän ominaisuuksia kartoittava data ei ole vielä laajassa käytössä. Muita hyödyllisiä tietolähteitä ovat esimerkiksi erilaiset julkishallinnon tarjoamat ja ylläpitämät rekisterit, satelliittien keräämä arvokas tieto ja sensoridata. Tärkeää on ymmärtää, millaista tietoa tarvitaan ja mistä sitä saadaan. Onko data julkista vai piilotettu maksumuurien taakse? Lue lisää ulkoisen datan hyödyntämisestä täältä.

Kun tarvittavat datalähteet on kartoitettu, kootaan data eri datalähteistä yhdeksi kokonaisuudeksi. Eniten tästä on hyötyä, kun tieto viedään osaksi liiketoiminnan prosesseja ja jokapäiväistä päätöksentekoa. Alla olevalla videolla Laura kertoo, miten sijaintitieto (ts. paikkatieto) auttaa resurssien tehokkaammassa kohdentamisessa. Lue aiheeseen liittyvä blogi täältä.

 

2. Ketterät kokeilut ja strategiset tiedolla johtamisen ohjelmat eivät sulje toisiaan pois

Ketterät kokeilut ja tiedolla johtamisen ohjelmat eivät sulje toisiaan pois, vaan yleensä paras paikka olla on niiden välimaastossa.

Aikoinaan projektinhallinnassa vannottiin vesiputousmallin nimeen. Koko projekti yritettiin suunnitella kerralla valmiiksi. Jokaisen vaiheen oli päätyttävä ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä, eikä muutosten tekeminen matkan varrella ollutkaan ihan yksinkertaista.

Vesiputousmalli vedettiinkin pöntöstä alas, ja seuraavassa ääripäässä otettiin käyttöön täysin ketterät metodit. Niistä taas puuttui kokonaan strateginen näkökulma, asioita tehtiin lyhyitä pyrähdyksiä kerrallaan ja iso kuva unohtui.

Lopputuloksena huomattiin, että kumpikaan tapa ei toimi yksinään, vaan käyttöön täytyy ottaa parhaat opit molemmilta puolilta.

Kaikessa tekemisessä täytyy olla mukana visio, suunta, mihin ollaan menossa. Toiminta tarvitsee ympärilleen raamit. Mutta jos ja kun asiat muuttuvat, muutoksia viedään läpi ketterästi kokeilemalla. Eikä yritetäkään ennustaa maailmaa viiden vuoden päähän.

3. Liiketoimintahyötyjä on saatava aiempaa nopeammin

Aiemmin kunkin yhtiön sähköntuotantoyksiköt pystyttiin laskemaan kahden käden sormilla. Nyt mikrotuotanto on lisääntymässä – kuluttajat tuottavat sähköä kotiinsa hankituilla aurinkopaneeleilla ja kauppakeskukset polttavat jätteitään energiapiikkien tasoittamiseksi. Sähköntuotannon lisääntyessä perinteiset keinot esimerkiksi asiakaspalvelun puolella eivät enää riitä volyymin lisääntyessä. Aiemmin ihmisten hoitamat asiakaspalvelu- ja huoltopyynnöt kannattaa antaa siis koneen tehtäväksi ja analytiikan ratkaistavaksi.

Uutisia tiiviisti seuranneet ovat ehkä huomannet, kuinka energia-alalla uusia yhtiöitä yhdistyy ja vanhoja hajoaa jatkuvalla syötöllä. Kuten jo yllä mainittiin, tässä tilanteessa ei kannata lähteä suunnittelemaan viiden vuoden road mappeja - organisaatio on ehditty palastelemaan jo moneen kertaan, ennen kuin mitään osaa suunnitelmasta on ehditty toteuttaa.

Muutoksia pitää siis tehdä, mutta pieninä annoksina. Ja mitä enemmän muutoksia tehdään, sitä tärkeämpää on varmistaa, että muutokset tuovat mukanaan liiketoimintahyötyjä.

Todennäköisesti teknologia ei kuitenkaan muodostu muutoksessa suurimmaksi esteeksi. Kuinka ihmiset saadaan pysymään mukana? Muutokset ovat aiemmin tapahtuneet hitaasti ja asiat ovat toimineet lähes samalla tavalla jo vuosia. Tästä syystä muutosten ja uusien teknologioiden pitää myös helpottaa ihmisten arkea.

4. Suurten tietojärjestelmien kuorma rasittaa organisaatioita

Suurten tietojärjestelmäprojektien, kuten Datahubin ja varttitaseen kuorma rasittaa organisaatioita. Molemmissa hankkeissa tieto ja sen laatu näyttelevät suurta roolia. Mitä projektien taustalla on?

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tietojärjestelmä, joka kerää tietoja Suomen 3,7 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Myös vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto tapahtuu Datahubin kautta. Nykyinen tavoite on kerätä käyttöpaikkojen sähkömittareista data kerran tunnissa, jotta saadaan jatkuvasti tietoa siitä, paljonko sähköä kulutetaan.

Varttitaseessa sen sijaan siirrytään mittauksessa jo varttitasolle. Kansallinen varttitase-hanke käynnistyi vuoden 2018 alussa. Sähköntuotannon mallit muuttuvat ja sään mukaan vaihtelevan tuotannon kasvu jatkuu, joten tarve lyhyemmälle selvitysjaksolle kasvaa – mikäli halutaan energian tuotannon ja kulutuksen pysyvän tasapainossa ja toimivan luotettavasti.

Kerran tunnissa tapahtuva mittaus on jo nykyisellään haaste yrityksille. Data pitää nimittäin saada siirtymään ja tieto liikkumaan. Toki yhtiöt hyötyvät muutoksista myös itse, mutta mistä löytää riittävästi aikaa ja energiaa päivittäiselle operatiiviselle toiminnalle, puhumattakaan innovoinnista ja kehittämisestä?

 

 


 

Tommi_Peltomo_webAdvianin tiimiin liittyy Tommi Peltomo.
Tommilla on vahva IT- ja konsultointitausta sekä pitkä kokemus energiatoimialalta energiakonsernin eri toiminnoista. Tommin kivenkovan osaamisen ansiosta pystymme yhä paremmin yhdistämään asiakkaidemme strategiset sekä liiketoiminnalliset tavoitteet osaksi varsinaisia palveluitamme. Tommin erityisosaamista ovat raportointi- ja analytiikkaratkaisujen tiekartat ja strategiset suunnitelmat juuri energia-alalle; kaikki lähtee liikkeelle asiakkaan lähtökohtien ja tarpeiden ymmärtämisestä. Tommi puhuu myös pitkäjänteisen strategisen ajattelun puolesta: jokainen tiedolla johtamisen hanke, pieni tai suuri, on pohjimmiltaan tehtävä huolellisesti. Vain pysyvä muutos yrityksen tavassa toimia tuottaa tehokkuutta ja lisäarvoa yrityksen asiakkaille.

 

Haluatko kuulla lisää energia-alan ratkaisuistamme? Varaa aika asiantuntijoiltamme kalenterista alta 👇

 
 

 

Fingrid reference-2

Tutustu Smart Grid -ratkaisuihimme

Smart Grid mahdollistaa energia-alan merkittävimmät kehitysloikat digitalisaation, energiatehokkuuden ja kestävyyden saralla.

Tutustu Smart Grid -ratkaisuihimme

 

 

 

Avainsanat: Analytiikka, Sijaintietieto, Advianlaiset, Tiedolla johtaminen, Edistynyt analytiikka, Energia ja vesi

TILAA TUOREET ARTIKKELIT

Opi rakentamaan epäreilua kilpailuetua tiedolla johtamisella ja sijaintitiedolla.

Uudet blogiartikkelit sähköpostiisi heti julkaisupäivänä:

Ratkaisut

Valikoituja näytteitä tiedoistamme ja taidoistamme