Skip to main content

Data Game Plan

Tunnista pinnan alla piilevä potentiaali. Sido dataohjautuvuus osaksi liiketoimintastrategiaasi ja luo pohja menestykselle.

icon-arrow

Nopeita voittoja

Laadi lista välittömistä toimenpiteistä ja prioriteeteistä – maksimoi datasi ROI.

 

icon-arrow

Kestäviä tuloksia

Tunnista arvokkaita kehityskohteita, jotka tuottavat kestäviä tuloksia.

icon-arrow

Aito kulttuurinmuutos

Data Game Plan toimii ponnahduslautana kohti datalähtöistä kulttuuria.

Datalähtöisen liiketoiminnan kehittämisen ja arvonluonnin lähde

Keskitymme liiketoiminnan haasteiden ratkaisemiseen datan avulla. Tämän saavutamme toimimalla liiketoiminnan ankkurina, herättämällä kiinnostusta datalähtöisyyteen ja löytämällä arvokkaita kehityskohteita.

Meille datalähtöisyys tarkoittaa sitä, että yrityksellä on osaaminen, työkalut ja prosessi hyödyntää dataa erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Data Game Plan ei ole irrallinen osa yritysstrategiaasi, vaan keino saavuttaa siinä määritellyt tavoitteet.

Data Game Plan tarjoaa sinulle:
m

  • Liiketoimintalähtöisen jatkokehityksen tiekartan, joka ulottuu kaksi vuotta eteenpäin.

  • Tarkan kuvauksen nyky- ja tavoitetilasta.

  • Käytännönläheisen suunnitelman, joka on helppo kommunikoida läpi organisaation ja eri sidosryhmille.

  • Priorisoidun toimenpidesuunnitelman, joka sisältää strategiset tavoitteet pilkottuna konkreettisiksi ja ymmärrettäviksi tehtävälistoiksi.

Unohda tulokseton datan vatkaaminen

– Konkreettisia, järkeviä ja käyttövalmiita tuloksia

Data Game Plan_Our approach

Tapamme toimia

 

Ketterä kehittäminen

Suunnittelu- ja toteutusmalli on nostettu Scrum -hengen mukaisesti riittävän ylätasolle menemättä yksityiskohtiin, jotta sitä voidaan soveltaa mahdollisimman joustavasti erilaisiin toteutuksiin.

Kytkentä strategisiin tavoitteisiin

Kaikki toteutukset kytketään strategisiin tavoitteisiin. Toteutusten priorisointia tehdään liiketoimintakriittisyyden mukaan kuhunkin toteutusjaksoon (sprinttiin). Strategiset tavoitteet puretaan backlogille epiceiksistoryiksi ja taskeiksi.

Data Game Plan esite - mock-up

Lataa esite: Data Game Plan

Data Game Plan ei ole irrallinen tai itsenäinen kokonaisuus vaan pikemminkin olennainen osa liiketoimintastrategiaa.

Lataa esite ja opi kuinka sidot dataohjautuvuuden osaksi liiketoimintastrategiaasi.

Tiedolla johtamisen maturiteettimalli

Tiedolla johtamisen maturiteettimalli auttaa tunnistamaan riskejä ja hyödyntämään omia vahvuuksia.

Rakentamamme tiedolla johtamisen maturiteettimalli mittaa tiedolla johtamisen kypsyyttä kaikkiaan viidellätoista mittarilla. Mittarit on jaettu kolmeen kategoriaan, jotka osin menevät myös päällekkäin.

tiedollajohtaminen-maturiteetti-2

Oletko valmis moderniin tiedonhallintaan ja tiedolla johtamiseen?

 

– Näin toimimme

Tunnistamme kannattavimmat ja kestävimmät datainvestoinnit ja kehitysalueet, sekä opastamme sinua matkallasi kohti modernia tiedolla johtamista.

1
Ota yhteyttä

Varaa ilmainen tapaaminen asiantuntijoidemme kanssa tai pyydä tarjous.

2
Me arvioimme

Arvioimme tarpeesi ja nykytilanteesi ehdottaaksemme toimintasuunnitelman.

3
Tarjouksemme

Saat tarjouksemme ja suunnitelmamme. Matka kohti ylivoimaista tiedonhallintaa alkaa.

Pyydä tarjous