Riskien hallinta tuo kustannussäästöjä

advian_web_riskien_hallintaa
Riskianalytiikassa on käynnissä kilpajuoksu, jonka voittajat pääsevät käyttämään investointejaan korjaamisen sijasta kehittämiseen.

On jo tiedossa, että johdoille kertyvä lumi tai putoavat oksat voivat katkaista sähkön. Myös se tiedetään, että rankkasade saattaa pilata juomaveden. Yllätyksenä ei tule sekään, että laivat voivat ajaa karille ja liikenneyhteydet katketa.

Älykkäällä analytiikalla kaikki tämä voitaisiin estää. Se tarkoittaisi valtavaa korvaus- ja korjauskustannusten säästöä – ja parhaassa tapauksessa myös ihmishenkien.

Nykyään on mahdollista:

  • tulkita kuvilta tai laserkeilausmalleista johtoja painavat lumimassat ja puiden oksat ennen kuin sähköhäiriö ilmenee
  • selvittää vesiputkien kunto etukäteen yhdistelemällä historiatietoja, maaperäanalyyseja, automatisoitua kuvausta ja mallinnusta
  • seurata kulkuneuvojen kulkureittejä, yhdistää niihin tieto olosuhdevaihteluista ja reagoida onnettomuuden tai häiriön uhkaan jo etukäteen
  • priorisoida korjausliikkeet siten, että suurimmat vahingot vältetään.

Sijaintitiedolla etumatkaa

Kun sijaintitietoa osataan hyödyntää muun kerätyn datan rinnalla älykkäästi, päästään kiilaamaan tapahtumien edelle entistäkin nopeammin ja tarkemmin.

Vahinkojen ehkäisyssä ratkaiseviksi voivat osoittautua esimerkiksi tiedot siitä, ollaanko tulvariskialueella tai kuljetetaanko lähistöllä vaarallisia aineita. Pienilläkin sijaintieroilla on väliä: ison rakennuksen eri puolilla saattavat olosuhteet olla riskin kannalta aivan erilaiset.

"Miten tämä onnistuu käytännössä?", saatat nyt pohtia. Tutustu alla olevasta linkistä Location Intelligence Innovation -työpajaamme, jonka lopputuloksena saat konkreettisen ja perustellun näkemyksen hedelmällisimmistä sijaintianalytiikkaan liittyvistä kehityskohteista.

Tutustu Location Intelligence Innovation -työpajaan

Tilannekuva auttaa vahinkojen korjaamisessa

Aina kriisi ei ole vältettävissä: luonnonvoimat, kuten metsäpalo tai tulva, voivat yllättää valmistautuneenkin. Silloin tarvitaan nopeasti realistinen tilannekuva, jonka avulla päästään pohtimaan korjauksia ja jatkotoimenpiteitä.

Täsmällinen käsitys vahingoista voidaan automatiikan avulla saada jo vuorokaudessa. Viikkoja kestäviä maastokartoituksia tai summittaisia arvauksia ei enää tarvita.

Nykyaikaisilla menetelmillä sulautetaan nopeasti yhteen kriisitilanteen hallinnointiin liittyvä data ja lopulliset vahinkoanalyysit.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että tilanne metsässä ennen myrskyä ja sen jälkeen voidaan päätellä jopa yksittäisten puiden tarkkuudella, kun menetelmänä käytetään laserkeilausmalleja ja kuvien vertailua.

Joko olet valmis vaihtamaan korjauskustannukset investointeihin? Naputtele viesti tai soita, järjestetään.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Kysyvä ei tieltä eksy. Oli asiasi mittakaava mikä hyvänsä, autamme mielellämme.

Miten voimme olla avuksesi?