Data pois piiloista ja siiloista tuottamaan

advian_web_data_tuottamaan
Uusista datapohjaisista liiketoiminnoista puhutaan paljon. Samaan aikaan moni tuskailee datan heikon laadun ja saatavuuden kanssa.

Tyypillisesti dataa on kerätty jo runsaasti, mutta saalis on päällekkäistä, heikkolaatuista ja hajaantuneena siiloihin. Silloin sen potentiaalia voi olla vaikeaa havaita ja jalostaa liiketoiminnaksi.

Suurin haaste on se, ettei ulkoisia aineistoja osata hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä. Kun datalta vaaditaan samaan aikaan tinkimätöntä laatua ja sovelluksiin mukautuvaa monimuotoisuutta, tarvitaan sen käsittelyyn taitoa.

Saatavilla olisi jo mm:

 • reaaliaikaista liikennetietoa
 • sääennusteita
 • demografiatietoa
 • tietoa kuluttajien ostokäyttäytymisestä.

Suomessa esim. julkishallinnon avointa dataa on runsaasti tarjolla. Sen käytettävyyttä pitää kuitenkin muokata, jotta siitä olisi tiedolla johtamisen apuvälineeksi. 

Uutta liiketoimintaa datasta

Dataa yhdistelemällä voidaan luoda uusia informaatiotuotteita. Data sciencen avulla siitä voidaan löytää uusia merkityksiä ja näkökulmia. Kun mukaan otetaan vielä palvelumuotoilu, ollaan tosissaan jännän äärellä – sellaisen innovaatioksi kutsuttavan.

Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Jos oma mielikuvituksesi ei vielä tässä kohtaa taivu loppukäyttäjää puhuttelevaksi ideaksi, autamme sinua mielellämme eteenpäin.

Me tiedämme, miten datasta voi luoda uutta ja keksiä sille uusia käyttötapoja.

Selvitämme sinulle:

 • miten ja mistä dataa saat relevanttia dataa, miten sitä kerätään, rikastetaan ja kuinka laatu sen varmistetaan
 • miten ja missä tietoa kannattaa varastoida ja prosessoida
 • miten tiedon käytettävyys ja etenkin sijaintitiedon yksityisyys varmistetaan
 • miten sijaintianalytiikalla löydetään kokonaisuudesta uusia riippuvuuksia ja näkökulmia

Emme tyydy käsienheilutteluun, vaan kaivamme esiin myös sen, miten dataa lopulta hyödynnetään liiketoimintasi kehittämiseen ja kilpailuedun saavuttamiseen:

 • prosessien automatisointi ja säästö tekoälyn avulla
 • uudet kuluttajapalvelut
 • datapohjaiset ekosysteemit
 • datan hallittu jakaminen
 • innovatiiviset palvelut.

Sijaintitiedossa kytee potentiaali – käy kiinni siihen ennen muita

Kaikella on sijainti. Siksi sijainti liittyy myös lähes kaikkeen dataan: sääennusteisiin, rakennuksiin, ajoneuvoihin, tieverkkoon, IoT-antureihin… kun päästään vastaamaan kysymykseen ”missä?”, avautuu datan hyödyntämiseen lukuisia uusia mahdollisuuksia.

Kun tietoaineistoa halutaan yhdistää eri lähteistä, on sijainti usein ainoa tekijä, jonka avulla se onnistuu.

Kiinnostaako konkreettinen ja perusteltu näkemys siitä, mitkä olisivat oman liiketoimintasi hedelmällisimmät sijaintianalytiikkaan liittyvät kehityskohteet? Siinä tapauksessa kannattaa tutustua Location Intelligence Innovation -työpajaamme, klikkaa lukemaan lisää alta!

Tutustu Location Intelligence Innovation -työpajaan

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Kysyvä ei tieltä eksy. Oli asiasi mittakaava mikä hyvänsä, autamme mielellämme.

Miten voimme olla avuksesi?