Mahdollista

Mahdollistamme organisaatiosi digitaalisen transformaation ja datan täysimittainen hyödyntämisen – nyt ja tulevaisuudessa. Ratkaisuissamme huomioimme myös elinkaaren aikaiset ylläpitokustannukset ja ketteryyden vastata liiketoiminnan muutoksiin.
Tietoalustat ja -varastot

Tietoalustat ja -varastot

Suunnittelemme ja toteutamme organisaatiollesi modernit tietovarastot ja pilvipohjaiset tietoalustat – myös ne sijaintitietoa sisältävät.

Toteutamme ketterästi dataintegraatiot perinteisten sisäisten tietolähteiden (esim. ERP, CRM) lisäksi myös uutta lisäarvoa luoviin datoihin, kuten paikkatieto-, BIM-, laserkeilaus- ja drone-aineistot.

Varmistamme datasi laadun ja tarvittaessa rikastamme dataa esim. ulkoisilla aineistoilla.

Tietomallinnus

Tietomallinnus

Liiketoimintalähtöinen ja laajennettavissa oleva tietomalli mahdollistaa organisaatiollesi kilpailukykyä tuovien ratkaisujen ketterän kehittämisen.

Suunnittelemme tietomallisi liiketoimintalähtöisesti tehden yrityksesi tietovarannot ja liiketoimintakäsitteet ymmärrettäviksi niin liiketoiminnalle kuin IT:lle.

IoT ja Edge

IoT ja Edge

Autamme sinua hyödyntämään reaaliaikaista IoT-dataa liiketoiminnassasi ja ulosmittaamaan sen hyödyt täysimääräisesti koneoppimisen keinoin.

Viemme analytiikan ’kentälle’ Edge-laskentaa hyödyntämällä - oli kyse sitten sensoridatan, konenäön tai videoanalytiikan käytöstä.

Teknologian ohella autamme sinua myös uusien palveluiden ja toimintamallien käyttöönotossa palvelumuotoilun ja muutosjohtamisen keinoin.

Ulkoiset aineistot

Ulkoiset aineistot

Tunnistamme liiketoimintasi kannalta relevantit ulkoiset datalähteet, oli kyse avoimesta datasta tai kaupallisista aineistoista, kuten sää, liikenne, satelliitit, demografia tai yritystiedot.

Teemme aineistojen hankinnan sinulle helpoksi vastaamalla niiden hankinnasta, muokkaamisesta ja tuomisesta sisäisen datan rinnalle analytiikkaratkaisuihisi.

Päästä äärimmäinen analytiikka irti

Tiedon ja tietolähteiden määrän kasvaessa perinteisten analytiikka-alustojen suorituskyky ei enää riitä.

Autamme sinua maksimoimaan aktiivisen ja reaaliaikaisen analytiikan hyödyt.

Lue lisää ja varaa demo

 

Ota meihin yhteyttä

Kysyvä ei tieltä eksy. Oli asiasi mittakaava mikä hyvänsä, autamme mielellämme.

Miten voimme olla avuksesi?