Datahub, varttitase, kuluttajakäyttäytymisen muutos, maanalaisen infran hallinta, mikrotuotannon lisääntyminen ja monet muut tekijät luovat tällä hetkellä suurta painetta vesi- ja energia-alan yrityksille. Kaikkea osaamista ei välttämättä löydy oman organisaation sisältä, eikä tietojärjestelmäprojekteissa tarvittavalle osaamiselle ehkä ole tulevaisuudessa edes tarvetta. Mikä neuvoksi? Entäpä, jos tarjolla olisi epäreilua kilpailuetua?

Lataa tietopakettimme,  josta selviää muun muassa:

  • Miten menestyä Datahub-projektissa
  • Miten maakaapeleiden sijaintimittaus onnistuu kustannustehokkaasti ja tarkasti
  • Miten jalostettu analytiikka auttaa putkirikkojen ennustamisessa